Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 13.3.2020 - 12.4.2020

Ajankohtaisia tietoja liittyen poikkeustilanteeseen

Päivitämme tänne uusimmat tiedotukset korona-tilanteeseen liittyen.

31.3.2020 Etäopetus jatkuu

Valtioneuvoston uusien linjausten mukaisesti jatkamme etäopetusta 13.5.2020 saakka. Päivitämme omaa ohjeistustamme ja tiedotamme lisää, kun saamme ministeriöstä tarkennettuja ohjeita asiaan liittyen.

 

 

26.3.2020: Muutoksia kevään pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta osa ammatillisen koulutuksen pääsy- ja soveltuvuuskokeista perutaan ja osa pidetään poikkeusjärjestelyin kevään 2020 aikana. Tarkempaa tietoa muutoksista täältä.


 

 18.3.2020: REDUn tilat suljettuna 18.3.2020-13.4.2020

Olemme ryhtyneet laajoihin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pyrimme samalla turvaamaan mahdollisimman hyvin opetuksen järjestämisen ja opintojen sekä tutkintojen suorittamisen.

REDUn ammatillisen opetuksen ja vapaan sivistystyön opetuksen tilat on suljettu ajalle 18.3.-13.4.2020 ja lähiopetus toimintayksiköissä on keskeytetty.

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja –ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen 13.4.2020 saakka.

Omaohjaajat ovat ohjeistaneet opiskelijoita tarkemmista toimintaohjeista. Opiskelijoiden tulee seurata päivittäin oppilaitoksen sähköpostia. Lisäksi Studenta toimii tiedottamisen välineenä. Opettaja pitää menetelmästä riippumatta säännöllisesti yhteyttä opiskelijoihin ja työpaikkaohjaajiin.

Kevään pääsykokeiden osalta ohjeistamme lisää viimeistään 25.3.2020.

 

 

16.3.2020: REDU sulkee toimintayksikkönsä määräajaksi 17.3.2020 alkaen

Suomen hallituksen linjausten mukaisesti REDU sulkee toimintayksikkönsä; Santasport Lapin Urheiluopisto, Porokatu, Jänkätie, Jokiväylä, Kemijärvi, Kittilä ja Sodankylä sekä koulutuksensa Keminmaassa ja Kolarissa opiskelijoilta tiistaina 17.3.2020 ja siirtyy etäopetukseen keskiviikkona 18.3.2020. Opiskelijaravintolat sulkeutuvat keskiviikosta 18.3. alkaen. Korvanranta 50 suljetaan opiskelijoilta.

Opettajat ohjeistavat etäopiskelua opiskelijoilleen. Työssäoppiminen jatkuu edelleen työpaikan ohjeiden mukaan. Opiskelijoiden tulee yhdessä oma ohjaajien kanssa varmistaa, että heillä on toiminnassa tarvittavat sähköpostiosoitteet sekä muut tunnukset järjestelmiin. 

Opetushenkilökunta käyttää tiistain 17.3. valmistautumalla etäopetukseen esimiestensä kanssa työpaikoillaan. Etäopetuksen järjestämisen yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin. Tavoitteemme edelleen on, että opiskelijoiden oppiminen jatkuu ja opiskelijoiden valmistuminen turvataan mahdollisuuksien mukaan.

Koko henkilöstöä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan etätyöhön, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Siitä on erikseen sovittava esimiehen kanssa.

Ohjeistusta tarkennetaan tiistain aikana, mikäli asuntolassa asuminen on välttämätöntä opintojen etenemisen vuoksi.

Myös Urheiluakatemian toiminta siirtyy etäohjaukseen. Kesäyliopiston osalta selvitetään etäopetusmahdollisuuksia. Esimiehet tiedottavat työstä ja tehtävistä tarkemmin.

Linjaukset ovat tältä osin voimassa 13.4. saakka.

Tiedotamme lisää REDUn käytännöistä tiistain aikana. Seuratkaa tiedotusta.

Saija Niemelä-Pentti 
Kuntayhtymän johtaja REDU

 

 

13.3.2020: Liikuntapaikkoja suljetaan 

Rovaniemen kaupungin suosituksen mukaisesti REDU sulkee Jokiväylä 13 liikuntasalin toistaiseksi. Santasport sulkee uimahallin, keilahallin,jäähallin ja CMS-klubin tämän päivän aikana. Myös urheiluhalli suljetaan ulkopuolisilta käyttäjiltä, mutta on edelleen opiskeluun liittyvässä käytössä. 

Taitaja2020-kisat Jyväskylässä on peruttu. 

 

 

13.3.2020: Kahden viikon varoaika ulkomailta palanneille

Suomen hallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat, että kaikki ulkomailta palaavat jäävät kahdeksi viikoksi kotiin matkansa jälkeen. Noudatamme myös REDUssa tätä suositusta.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila on tarkentanut, että suositus koskee tällä hetkellä ihan kaikkia maita ja myös niitä oppilaita, opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä, jotka ovat jo ehtineet matkansa jälkeen olla koulussa/töissä.   

 

 

11.3.2020: REDUn kansainväliset liikkuvuudet perutaan kevään ajaksi

REDUn johto on päättänyt, että REDUn opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvat liikkuvuudet perutaan 25.5. saakka. Peruutus koskee myös ulkomailta REDUun suuntautuvia liikkuvuuksia sekä henkilöstön ja asiantuntijoiden kansainvälisiä liikkuvuuksia. Matkat pyritään ensisijaisesti siirtämään myöhäisempään ajankohtaan tilanteen niin salliessa. Tilannetta arvioidaan uudelleen kevään aikana.

Tällä hetkellä käynnissä olevat opiskelijoiden ja asiantuntijoiden vaihtojaksot viedään loppuun suunnitellusti tilanteen niin salliessa. Koronavirustilannetta seurataan REDUssa jatkuvasti. REDUssa on laadittu erillinen ohje peruuntuvien matkojen järjestelyihin liittyen sekä opetusjärjestelyjen toteuttamisesta muun muassa mahdollisen karanteenin varalle.

Tilanne on valitettava, mutta REDU pyrkii huolehtimaan opiskelijoidensa ja henkilökunnan terveydestä.

REDUssa suositellaan seuraamaan THL:n ohjeistusta, jota päivitetään jatkuvasti. 

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    13.3.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>