Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 1.12.2016 - 6.1.2017

Aloittaneet opiskelijat ovat tyytyväisiä - ALKU-kyselyn mukaan

Ammatillisen peruskoulutuksen syksyllä aloittaneilta opiskelijoilta kysytään palautetta opiskelun aloituksen onnistumisesta ALKU-kyselyllä. Vuoden 2016 toteutettiin 23.9. - 7.11.2016 välisenä aikana.

Kyselyn vastausprosentti oli 79% ja se nousi edellisestä vuodesta. KIITOKSET toimipisteiden palautevastaaville sekä kaikille aloittaneiden ryhmien ryhmänohjaajille sekä erityissesti kyselyyn vastanneille opiskelijoille!

Toimintajärjestelmätiimin kokouksessa päätimme kehittämistoimenpiteistä, joilla saisimme jatkossa opiskelijat innostumaan avoimiin kysymyksiin vastaamisesta vielä enemmän.

ALKU-kyselyn tulosten käsittely on alkanut toimipisteissä, niin opiskelijaryhmissä, opiskelijaraadeissa kuin henkilöstö ja  tiimikokouksissa.

ALKU-kyselyn koko kuntayhtymätasoinen tulosten koontiraportti löytyy tämän tiedotteen liiteenä. Tarkemmat raportit on henkilökunnan ja opettajien luettavissa ROKKI-intrasssa.
 

YHTEENVETOA TULOKSISTA

 • Tulokset ovat erinomaiset, henkilöstö on tehnyt mahtavaa työtä. Edellisenä vuonna kyselyyn lisättiin kysymyksiä, joilla on tavoitteena seurata reformin tavoitteiden toteutumista. Myös niiden osalta tulokset olivat menneet parempaan suuntaan, toki vielä kehitettävääkin jäi, esim. mahdollisuus nopeuttaa opiskelua oli osalla opiskelijoista epäselvää.
   
 • Koulutuksesta oli saatu tietoa hyvin tuttujen kanavien kautta. Kysymyksen ohjeistusta tarkennettiin sen osalta, että nimenomaan haluttiin tiedustella, mitä kautta oli saatu tietoa koulutuksesta ENNEN opintojen alkua. Sen vuoksi meidän oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat eivät olleet tullut niin vahvasti esiin kuin aiemmin. Lisäksi kysymystä täydennettiin SOME-kanavilla. Niiden tuloksissa oli toimipistekohtaisia eroja ja myös eroja mies- ja naisvastaajien välillä. Youtube-videot olivat jääneet enemmän miesvastaajien mieleen ja nettisivut ja Facebook taas naisten.
   
 • Kansainvälisen TOP:n kysymyksen osalta tulee monesti palautetta, kannattaako olla vielä ALKU-kyselyssä mukana? Olemme sen kuitenkin mukana pitäneet, ALKU-kysely on kokonaisuus tavoitteisiin peilaten ja sen myötä KV-TOP on osa sitä, vaikka toki ei varmaan kuulu niihin asioihin, joista heti ensimmäisenä opiskeluun tullessa kerrotaan. Lisäksi on mielenkiintoista verrata tulosten kehittymistä opintojen edettyä.
   
 • Elämänhallinnan ongelmia ilmeni. Naisilla enemmän kuin miehillä ja sen myötä Porokadun ja LAMO:n tuloksissa ne korostuivat muihin toimipisteisiin verrattuna.
   
 • Kiusaamistapauksia puolestaan oli enemmän miespuoleisilla henkilöillä. Kiusaamistapauksia koko kuntayhtymässä ilmeni 14, joka ei lukuna ole suuri. Mutta huolestuttavaa toki oli, että esim. naisvastaajista ei kukaan ollut kertonut kiusaamisesta.
   
 • Ravintolapalveluiden ja asuntolapalveluiden osalta tarkempi analyysi on toimitettu Kiinteistöpalveluihin ja ks. vastuuhenkilöille

Opiskelijoilta tullut palaute on tärkeää. Hienoa, että sitä saatiin nyt  hyvin kerättyä! Ja erinomaista on hyvä opiskelijatyytyväisyys! Tästä on hyvä jatkaa!

Kirjoittanut Anu Tauriainen ja Pertti Heikkilä
Julkaistu    1.12.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>