Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 10.10.2017 - 31.12.2017

Ammatillinen koulutus uudistuu – Lapin koulutuskeskus REDU aloittaa 1.1.2018

Toimintaympäristömme muuttuu. Työelämässä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja uutta osaamista. Ammatteja häviää ja tilalle syntyy täysin uusia tehtäviä. Kehittyvä teknologia ja digitalisaatio tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia tehdä työtä. Useilla aloilla on jo koulutetun työvoiman pula ja uusien teknologioiden käyttäminen on synnyttänyt yrityksissä kasvavia osaamistarpeita.

DSC08324_web.jpg

Koulutetun työvoiman tarve on suuri monissa maakuntakeskuksissa, joten koulutusta ei voi keskittää pääkaupunkiseudulle – Suomen hyvinvointi tarvitsee myös elinkelpoisia maakuntia. Lapin maakunnassa on suurhankkeita, joiden työllisyysvaikutukset ovat merkittävät ja vaativat aivan uudenlaista osaamista.

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Uudistuva ammatillinen koulutus vastaa paremmin työelämän toimintaympäristöjen muutokseen ja kasvavaan osaamistarpeeseen. Ammatillisessa koulutuksessa käy parhaillaan melkoinen myllerrys. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään vuoden 2018 alusta yhdeksi laiksi, jonka keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tämä edellyttää koulutuksen järjestäjiltä uudenlaisen kulttuurin omaksumista ja asennemuutosta. On siirryttävä tarjontalähtöisestä toimintatavasta kysyntälähtöiseen ammatilliseen koulutukseen – kouluttamaan opiskelijalta puuttuvaa työelämän tarvitsemaa ammattitaidon ydinosaamista. Lakien yhdistäminen poistaa raja-aitoja tarjoten koulutuksen järjestämiseen uusia monipuolisia mahdollisuuksia.

Lain säätäjän tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, lyhentää opiskeluaikoja, mahdollistaa yksilöllisiä opintopolkuja sekä purkaa sääntelyä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole siirtää opiskelijoita työelämän toimijoiden vastuulle, kuten virheellisesti on ymmärretty. Vastuu opiskelijan osaamisen hankkimisesta ja ohjauksesta on koulutuksen järjestäjällä, joka vastaa koulutuksensa laadusta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista. Opiskelijan ohjaukselta vaaditaan yhä enemmän.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja jatkossa ovat koulutussopimus ja oppisopimus. Näillä luodaan yhdenmukaiset toimintamallit sekä eri osapuolten selkeät roolit. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa myös työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan. Suunnittelussa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, aiemmin harrastuksissa, työelämässä tai aiemmissa opinnoissa hankkima osaaminen, erilaiset tavat oppia sekä vaihtoehtoiset oppimisratkaisut. Yhteistyössä työelämän kanssa suunnitellaan se, mitä osaamista työpaikoilla on mahdollista oppia sekä määritellään mitä perusosaamista opiskelijoilla on oltava ennen kuin he voivat siirtyä työpaikoille oppimaan lisää. Ammatillista osaamista ei siis hankita pelkästään oppitunneilla eikä sitä määritellä oppiaikana.

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen on välttämätöntä, jotta se voi vastata tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin. Uudistumista edellyttää myös se, että koulutukseen on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus on supistunut rajusti vuodesta 2012 lähtien ja se pysyy kireänä vielä usean vuoden ajan. Reformissa uudistetaan koko rahoitusjärjestelmä, yksikköhintarahoituksesta siirrytään suoriterahoitukseen. Rahoitus ei enää riitä vanhoilla menetelmillä toimimiseen, jonka seurauksena toimintaa on uudistettava ottamalla käyttöön uusia pedagogisia ratkaisuja ja tehokkaampia toimintamalleja.

 Reformin uudistusten myötä ei ammatillisessa koulutuksessa määritellä enää oppiaikaa, vaan opiskelijan osaaminen ratkaisee. Koulutukseen hakeutuminen muuttuu joustavammaksi, kun opiskelijaksi voi hakeutua ympäri vuoden. Uudistukset astuvat voimaan vuoden 2018 alusta. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä reformiin on valmistauduttu jo viimeisten kahden vuoden ajan. Yhteisissä tiedotus-, keskustelu- ja suunnittelutilaisuuksissa henkilöstö on voinut päivittää asiantuntemustaan ja olla mukana suunnittelemassa uudistuvaa toimintaa. Kuntayhtymän uusi toimintamalli antaa hyvät mahdollisuudet tarjota joustavasti elinkeinon tarpeisiin sopivia koulutuksia, tutkintoja ja tutkinnonosia. Osana toiminnan muutosta on tehty päätös Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin oppisopimuskeskuksen yhdistämisestä - Lapin koulutuskeskus REDU aloittaa toimintansa 1.1.2018 alkaen. 

Näin mittavassa uudistuksessa koulutuksen järjestäjät eivät onnistu yksin. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja jatkuvaa vuorovaikutusta työ- ja elinkeinoelämän sekä sidosryhmien kanssa. Omalta osaltani voin luvata, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminta-alueella tulemme tiivistämään yhdessä tekemistä työelämän, yritysten ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Yhdessä voimme löytää keinot toimia kumppaneina opiskelijoiden ja työelämän eduksi siten, että kaikki hyötyvät. Yhteisen näkemyksen avulla ja yhteistyötä vahvistamalla voimme kehittää maakuntaamme!

 

Veli-Pekka Laukkanen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Vs. johtaja, kehitysjohtaja
www.redu.fi

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    10.10.2017

 

Takaisin tiedotearkistoon>