Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 9.4.2019 - 30.8.2019

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneille

Työllisyysrahasto voi myöntää 400 € ammattitutkintostipendin sellaisille ammatillisen tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat olleet työelämässä vähintään viisi vuotta.

aikuisopiskelija_www.jpg

Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen:
- ammatillisen perustutkinnon 
- ammattitutkinnon tai
- erikoisammattitutkinnon

Lisäksi henkilön tulee täyttää seuraavat ehdot:
- hän on ollut eläkevakuutetussa työ- tai virkasuhteessa yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä 
- on tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias ja
- kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendiä hakiessa.

Suomen lisäksi myös työskentely EU/ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan huomioida työssäoloajaksi. Stipendiä hakiessa ei tarvitse olla voimassa olevaa työsuhdetta.

Ammattitutkintostipendiä haetaan Työllisyysrahastosta vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Tutkinnon suorittamispäiväksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys.

Ammattitutkintostipendin suuruus on 400 euroa. Stipendi on veroton ja maksetaan kertakorvauksena. Työllisyysrahaston verkkosivuilta osoitteesta Työllisyysrahaston verkkosivuilta löytyy ammattitutkintostipendihakemus ja lisätietoja stipendistä.

Kun stipendiä haetaan sähköisessä asiointipalvelussa, voi käsittelyn etenemistä seurata. Päätös tulee nähtäväksi asiointipalveluun heti, kun päätös on annettu. Hakemukseen tulee liittää kopio tai tarkkarajainen valokuva tutkintotodistuksesta. Päätös ammattitutkintostipendistä lähetetään postissa heti, kun hakemus on käsitelty. Päätöksessä kerrotaan myös stipendin maksupäivä.

Lisätietoja aikuisopiskelijan etuuksista löytyy Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    9.4.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>