Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 31.8.2018 - 30.9.2018

Apurahoja opiskeluun haettavissa

Rovaniemeltä kotoisin olevat vähävaraiset nuoret opiskelijat voivat hakea apurahaa ammatillisten opintojensa rahoittamiseen Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n jakamista apurahoista. Hakuaika 1.10.2018 mennessä.

opiskelija_web.jpg

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n apurahat syyslukukauden 2018 ja kevätlukukauden 2019 opintojen rahoittamiseen ovat haettavissa. Säätiö jakaa apurahoja yhteensä enintään 35.000,00 €. Myönnettyjen apurahojen suuruudet ovat 1.000,00 – 1.500,00 €/hakija hakuperusteista riippuen.

Säätiö jakaa apurahoja alkuperäisestä Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiön ja Kreeta Rautajoen rahastosta sekä Erikoisrahastosta Rovaniemeltä kotoisin olevien orpojen ja/tai vähävaraisten nuorten opiskelijoiden ammattiin valmistavien opintojen ja ammattiopintojen rahoittamiseen.
 

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 1.10.2018. Hakulomakkeen löydät tämän uutisen alareunasta.


Hakemukseen on liitettävä mukaan seuraavat selvitykset:
- opiskelupaikan antama todistus opintojen aloittamisesta
- virkatodistus, josta tulee selvitä hakijan vanhemmat tai huoltajat
- selvitys hakijan nykyisistä perhesuhteista
- selvitys tai suunnitelma opintojen rahoittamisesta ko. lukuvuotena
- todistus hakijan ja hänen vanhempiensa, huoltajiensa tai puolisonsa viimeksi toimitetusta verotuksesta

 

Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia hakemuksia voidaan jättää käsittelemättä.

Hakemuksen voi kirjallisesti täyttää apurahahakulomakkeelle, joka löytyy tältä sivulta tai laatia vapaamuotoisesti. Omakätisesti allekirjoitettu hakemuslomake yhteystietoineen ja liitteineen on toimitettava Säätiölle postitse.

Lisätietoja apurahasta antaa säätiön asiamies Tarja Pöykkö
puh. 0400 166 268.

Hakemukset tulee lähettää osoitteella:
Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr
c/o Rovaniemen Tilipiste Oy
Kansankatu 13 B 51
96100 Rovaniemi

 

Tiedostot

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    31.8.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>