Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 15.1.2020 - 14.2.2020

Asiakaslähtöisyys ammatillisessa koulutuksessa

REDUn pedagoginen päällikkö Riitta Karusaari tarkastelee väitöksessään uudistuneen ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä.

vaitos_karusaari_web.jpg

Ammatillisen koulutuksen reformi oli yksi pääministeri Sipilän hallituskauden kärkihankkeista. Reformin tavoitteena oli vastata muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin ja varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti. Sen tuloksena ammatillinen koulutus uudistettiin osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi. KM Riitta Karusaari määrittelee väitöskirjassaan uudistuneen ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyden. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä, kun ammatillisen koulutuksen järjestäjät tarkistavat ja uudistavat asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvä toimintalainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Reformi edellyttää joustavia toimintatapoja, opiskelijan yksilöllisiä oppimisratkaisuja ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäämistä. Uudistuksen myötä jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen ja joustava opintopolku, ja kaikille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opiskelija suorittaa tutkinnon, sen osan tai täydentää muuta osaamistaan henkilökohtaisesti suunnitelluilla opinnoilla, oppimisympäristöillä ja aikatauluilla.

Aihe on ajankohtainen, sillä pääministeri Rinteen ja Marinin hallitusohjelmat sisältävät reformissa esiteltyjen asioiden edelleen vahvistamista ja myös uusia aloitteita. Näitä ovat esimerkiksi jatkuvan oppimisen, ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen. Lisäksi oppivelvollisuusikä nostetaan 18 ikävuoteen, joka Karusaaren mukaan edellyttää vahvaa asiakaslähtöisyyttä asiakkaille suunnatuissa koulutuksen, oppimisen ja ohjauksen palveluissa.

Uudistuneen ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ei ole aiemmin tieteellisesti määritelty. Karusaaren tutkimustulokset ovatkin hyödynnettävissä, kun ammatillisen koulutuksen järjestäjät tarkastelevat ja kehittävät asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

- Asiakaslähtöisen toiminnan edellytys on, että koulutuksen järjestäjä tarkistaa ja uudistaa toimintatapojaan strategian uudistamisen yhteydessä, kertoo Karusaari.

Väitöskirjassa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen eri osapuolten käsityksiä ja kokemuksia asiakaslähtöisyydestä sekä sitä, mitä he määrittelevät sen sisällöiksi. Ammatillisen koulutuksen osapuolet ovat opiskelijoita, työelämän edustajia, opettajia, asiakkuuksien asiantuntijoita ja johdon edustajia.

 

Asiakaslähtöisyyden kolme ulottuvuutta

Karusaari määrittää työssään kolme asiakaslähtöisyyden ulottuvuutta. Kaikki ulottuvuudet kuvataan mitä- ja miten- näkökulmilla.

Ensimmäinen ulottuvuus on ”ammatillisen koulutuksen järjestäjän strategiset valinnat asiakaslähtöisten toimintatapojen ja -suunnitelmien uudistamisessa”. Se muodostuu ammatillisen koulutuksen järjestäjän strategian uudistamiseen sisältyvistä toimintatapojen tarkistamisesta, uudistamisesta ja henkilöstön perehdyttämisestä. Toinen ulottuvuus on ”asiakaslähtöisyys työelämäyhteistyössä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa”, joka muodostuu kumppanuustoiminnasta ja koulutussuunnittelun yhteistyöstä. Kolmas ulottuvuus on ”asiakaslähtöisyys henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman hyödyntämisessä”, koostuen opiskelija-asiakkaan osaamisen tarpeiden suunnittelusta, opiskelijan ja työpaikan ohjauksesta ja tuesta sekä opiskelijan näytöstä ja osaamisen arvioinnista.

 

Kohti aidompaa asiakaslähtöisyyttä

Karusaaren mukaan koulutuksen järjestäjien tulisi vahvistaa työpaikkakohtaista, opiskelijan osaamisen kehittämissuunnitelman laatimista ja päivittämistä. Opiskelija- ja työpaikkakohtaisen koulutussuunnittelun pitäisi korostua ryhmälähtöisten suunnitelmien sijaan. Kun taas suunnitellaan koulutussisältöjä, oppimismenetelmiä ja opintoaikatauluja, työelämän edustajat tulisi ottaa mukaan suunnittelutyöhön, sillä heidän mukaansa opiskelijoiden opintopolut ovat vielä jäykkiä ja joustamattomia. Näin työelämä saisi osaavaa työvoimaa nopeammin ja joustavammin.

Asiakaslähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjien on huolehdittava opettajien koulutus- ja oppisopimuskäytänteiden osaamisesta. Myös opettajien työelämäosaamista tulisi vahvistaa, mikä ilmenee sekä opiskelijoiden, työelämän edustajien että opettajien näkemyksistä. Sen sijaan käsitykset opiskelijan ohjauksesta ja näytöistä työpaikalla erosivat opiskelijoiden, opettajien ja työpaikan edustajien kesken, minkä vuoksi tulisi tarkistaa niihin liittyviä toimintatapoja ja käytänteitä.

 

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Riitta Karusaaren kasvatustieteen väitöskirja ”Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa” esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa 2 perjantaina 24.01.2020 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Eero Ropo, Tampereen yliopisto ja kustoksena dosentti Pirkko Siklander, Oulun yliopisto.

 

Tietoa väittelijästä

Riitta Karusaari valmistui ammatilliseksi opettajaksi 1995 Hämeenlinnan ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Kasvatustieteen maisteriksi Karusaari valmistui Lapin yliopistosta 2002. Opetushallinnon tutkinnon hän suoritti 2013. Riitta Karusaari on toiminut lähes 40 vuotta ammatillisen koulutuksen opettajan, koulutus- ja toimialapäällikön tehtävissä. Työ on sisältänyt ammatillisen koulutuksen kehittämistehtäviä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tasavallan presidentti myönsi Karusaarelle Suomen Leijonan ritarimerkin 2018. Nykyisin Karusaari toimii pedagogisena päällikkönä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUssa.

Lisätietoja

Riitta Karusaari, rkarusaari(at)gmail.com

Julkaisun tiedot

Riitta Karusaari: Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 273, ISSN 1796-6310, ISBN 978-952-337-189-7.

Julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-189-7

Kirjoittanut
Julkaistu    15.1.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>