Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 12.11.2020 - 12.12.2020

Avainpelaajaksi-hanke käynnistynyt

Nuoret ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt jalkapalloharrastuksen kautta työelämän ja koulutuksen pariin.

Avainpelaajaksi-hankkeen työntekijät.

Avainpelaajaksi-hankkeen henkilökunta Jeremias Fisk, Tuuli Gustafsson ja Anniina Koivu-Moloudj.

Kaksi vuotta kestävä Avainpelaajaksi-hanke on käynnistynyt syyskuussa 2020. Hanke on Lapin koulutuskeskus REDUn, Rovalan Setlementti ry:n ja Rovaniemen Palloseura ry:n yhteinen ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen taustalla on tarve kehittää toimijaverkoston yhteistyönä toimintamalleja ja tapoja, joilla voidaan edistää nuorten ja muiden aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, työelämävalmiuksia, työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista. 

Hankkeessa järjestetään osallistujille ilmaisia harrastejalkapalloryhmiä, joiden avulla lisätään kohderyhmän osallisuuden kokemuksia. Harrasteryhmät ovat avoimia sekä maahanmuuttajille että kantaväestöön kuuluville nuorille, joten niiden kautta maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat uusia kontakteja suomalaisiin ja heidän kielitaitonsa kehittyy. REDUn ja Rovalan hanketyöntekijät antavat harrastejalkapalloryhmiin osallistuville työttömille ohjausta työpaikan tai koulutuspaikan hakuun. Niille osallistujille, jotka tarvitsevat osaamisen päivittämistä työllistyäkseen, järjestetään koulutusinfoja, joissa osallistujille kerrotaan erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Tarvittaessa järjestetään tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työpaikoille osallistujia kiinnostaville aloille. Hanketyöntekijät tarjoavat sekä ryhmämuotoisesti että yksilöllisesti ohjausta työnhaun asiakirjojen ja kouluhakemusten tekemiseen.

Työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi hankkeessa järjestetään kohderyhmälle suunnattuja ilmaisia korttikoulutuksia (mm. Hygieniapassi ja EA-koulutus) sekä työnhaunkoulutuksia. Työelämäyhteistyössä hyödynnetään kaikkien kolmen organisaation laajoja yritysyhteistyöverkostoja. RoPS toteuttaa kohderyhmälle muun muassa jalkapallovalmennuskoulutusta. Jalkapallovalmennuskoulutuksiin osallistuneet voivat halutessaan hakeutua apuvalmentajiksi esimerkiksi RoPS:n juniorijoukkueisiin. Korttikoulutusten suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden toimia vapaaehtoistyöntekijänä, tai osa-aikaisena työntekijänä, esimerkiksi RoPS:n pelitapahtumissa ja antaa näin mahdollisuuden kerryttää työllistymistä edistävää työkokemusta ja parantaa suomen kielen taitoa. 

Hankkeessa järjestetään koulutusta nykyaikaisesta työnhausta hankkeen kohderyhmän kanssa työtä tekeville eri organisaatioiden ohjaajille, opinto-ohjaajille ja opettajille. Koulutus antaa työntekijöille paremmat valmiudet ohjata asiakkaita ja opiskelijoita työn hakemisessa. Kouluttamalla kohderyhmän kanssa toimivia työntekijöitä saavutetaan laajempaa vaikuttavuutta kohderyhmän työnhakuvalmiuksien parantumisessa pidemmällä aikavälillä.

Hankkeen tilat löytyvät Monikulttuurikeskus Moninetistä Rovaniemen keskustasta Rovakatu 23, 2krs. Harrastejalkapalloryhmät aloittavat marraskuun loppu puolella. Yksilöohjaukseen voi hakeutua viikosta 46 eteenpäin. Lisätietoja hankkeesta löytyy REDUn nettisivuilta www.redu.fi/Avainpelaajaksi.


Kirjoittanut hanketyöntekijät Tuuli, Anniina ja Jeremias
Julkaistu    12.11.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>