Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 13.9.2018 - 13.10.2018

Avoimesta ammattiopistosta kiinni opintoihin

Avoin ammattiopisto toimii väylänä ammatillisin opintoihin. Koulutuksessa kartoitetaan henkilökohtaista osaamista ja urasuuntautumista sekä tutustutaan eri alojen opiskeluun ja työelämään. Lähes kaikki avoimen ammattiopiston suorittaneet ovat löytäneet oman paikkansa opinnoista tai työelämästä.

trukki_www.jpg

Helppo väylä opiskeluun

Avoin ammattiopisto on matalan kynnyksen reitti ammatillisiin opintoihin. Tarkoituksena on opiskelun aikana tutustua eri ammatteihin ja opintoihin sekä tehdä urasuuntautumisen kartoitusta omaohjaajan kanssa. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija voisi suorittaa loppuun mahdolliset kesken jääneet ammatilliset opintonsa tai hakeutua opiskelemaan ammatillista perustutkintoa. Joskus lopputuloksena voi olla jopa suora työllistyminenkin.

- Suurin sisältö avoimen ammattiopiston opinnoissa on se, että opiskelija tutustuu aloihin joko työelämässä tai oppilaitoksessa, omaohjaaja Katariina Sarajärvi kertoo.

- Opiskelijan omasta kiinnostuksesta riippuen hän voi tutustua alaan oppilaitospainotteisesti tai vaikka tutustua useampaankin alan työpaikkaan.

Monella avoimen ammattiopiston opiskelijalla voi olla aiemmin keskeytyneitä ammatillisia opintoja tai muita esteitä opinnoissa etenemisessä tai oman ammatin löytymisessä. Taustalla voi olla esimerkiksi keskeytyneitä opintoja usealta eri alalta. 

- Avoimessa ammattiopistossa saa tosi paljon henkilökohtaista ohjausta ja sitä kautta koulutus räätälöidään jokaiselle henkilökohtaisesti. Opiskelusuunnitelma tarkentuu koko ajan opintojen edetessä, Katariina kertoo.


Tukea alavalintaan

Moni tietää jo avoimeen ammattiopistoon tullessaan mistä alasta on kiinnostunut. Alavalintaa voi varmistaa opintojen aikana tutustumisjaksojen avulla. Käsitys jostain alasta tai ammatista voi vahvistua tai saattaa jopa osoittautua aivan erilaiseksi kuin opiskelija oli alun perin ajatellut.

- Kun käy katsomassa alaa työelämässä, mieli voi muuttua. Sen jälkeen käydään omaohjaajan kanssa lisäkeskusteluja ja mietitään muita alavaihtoehtoja. Joskus se oma ala löytyykin yllättäen tutustumisten kautta alalta, jota ei ole aikaisemmin osannut ajatella, Katariina kertoo

 Alavalintoja mietitään myös työllistymisen näkökulmasta. Usein opiskelija ei edes tiedä etukäteen kaikkia vaihtoehtoja. Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta sekä tarvittavia korttikoulutuksia.

- Sijoittumistietojen mukaan avoimen ammattiopiston loppuun suorittaneista 80% jatkoi sen jälkeen opiskelua tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Noin 15% suoritti kesken jääneet opintonsa loppuun avoimessa ammattiopistossa ja työllistyi, Katariina summaa.

Avoimeen ammattiopistoon ei ole ikärajaa. Jos aiemmista opinnoista on kulunut pitkä aika, voi kynnys opiskeluun olla korkea. Avoimessa ammattiopistossa opiskelija saa tukea, lisäapua ja ohjausta opintojen pariin.

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena. Mukaan voivat hakeutua sellaiset työnhakijat, joilla on esimerkiksi kesken jääneitä ammatillisia opintoja tai jotka haluavat hakeutua toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Koulutukseen otetaan uusi ryhmä sisään noin kuukauden välein. Seuraava koulutus alkaa 24.10., ja hakuaika päättyy 26.9. Hakeutuminen tapahtuu TE-palveluiden sivuilta sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätiedot sekä linkki hakulomakkeeseen koulutuskalenteristamme.  

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    13.9.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>