Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 15.4.2016 - 15.5.2016

Draama – pelottava vai mahdollistava maailma? Nyt kesäopintoina

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteissa sana draama esiintyy yli 70 kertaa. Opetussuunnitelmassa painotetaan draaman integroimista eri sisältöalueiden opetukseen sekä vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. Draama sopii hyvin ilmiölähtöisen opetuksen toteuttamiseen: tutkittavia asioita voidaan konkretisoida ja kokeilla eri näkökulmista. Draamassa oppimisen ytimessä on yhteinen kokemus ja sen reflektointi. Ryhmälähtöisenä työmuotona draama sopii myös työyhteisöjen kehittämiseen.

Tässä Jyväskylän yliopiston uutiskirje draaman mahdollisuuksista:

https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/4-draama

Draamakasvatus nyt kesäopintoina Rovaniemellä iltaisin ja viikonloppuisin 20.5. – 8.9.2016

Lähiopetukset ovat toiminnallisia eli käytännössä opiskellaan draamaan ja teatteriin liittyviä sisältöjä, työtapoja ja tekniikoita: suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia draamaprosesseja, arvioidaan sekä reflektoidaan niitä oppimisen, opettamisen ja jatkokehittelyn kannalta.

Tästä opintojen kuvaukseen, aikatauluihin, ilmoittautumiseen

Lisätietoja Liisa Sirviö liisa.sirvio@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 190352

 

Kirjoittanut Päivi Hinno
Julkaistu    15.4.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>