Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 10.12.2018 - 1.6.2019

#Hyvinvoiva amis - Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa

#Hyvinvoiva amis –hanke kehittää lappilaisten nuorten siirtymistä peruskoulusta ammattiopintoihin ja ammattiopinnoista työelämään sekä vahvistaa nuorten ammatillisten opintojen edistymistä ja tutkintojen suorittamista.

tennari_www.jpg

Lapin yliopisto on saanut rahoituksen #Hyvinvoiva amis –hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää lappilaisten nuorten siirtymistä peruskoulusta ammattiopintoihin ja ammattiopinnoista työelämään sekä vahvistaa nuorten ammatillisten opintojen edistymistä ja tutkintojen suorittamista. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hanke toteutetaan 1.11.2018–30.10.2021 ja sen kokonaisbudjetti omarahoitusosuuksineen on 629 015 €.

Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU ja Rovaniemen kaupunki. Hankkeen kansainväliset partnerit ovat Belgiasta GTB (as structural partner from VDAB, the Public Employment Service), UCCLL- (high school for teachers and knowledge on motivation theories and their use in education) ja Pulso-Europe (spinoff of the University of Leuven).

Hanke vastaa ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin opiskelijahuollollisesta näkökulmasta. Se parantaa opettajien, opinto-ohjaajien, koulukuraattoreiden, työpaikkaohjaajien, asuntola-ohjaajien ja nuorisotyöntekijöiden moniammatillisia työskentelytaitoja ja auttaa tunnistamaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja sosiaalipalveluihin liittyviä tarpeita. #Hyvinvoiva amis tukee koulutustakuun toteutumista, tehostaa ammatillisten tutkintojen suorittamista ja lappilaisten nuorten kiinnittymistä työmarkkinoille. Päätavoitteena on löytää keinoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointia edistävään varhaiseen vaikuttamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen.

Toimenpiteiden keskiössä on erityisesti siirtymä yläkoulusta ammatillisiin opintoihin ja sieltä työelämään. Lisäksi tuetaan ammatillisen koulutuksen toimijoiden verkostoitumista ja kehitetään hyviä pedagogisia ja opiskelijahuollon ennaltaehkäiseviä käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa pilottitapausten avulla.

#Hyvinvoiva amis -hanke tuottaa uusia menetelmiä tukemaan ammatillisen koulutuksen läpäisyä, ennaltaehkäisevää ammatillisen koulutuksen sosiaalityötä ja varhaista puuttumista sekä uudenlaisia kokemusasiantuntijaperustaisia toimintamalleja tukemaan nuorten siirtymää perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja edelleen työelämään sekä elämänhallintaa. Lisäksi tuotetaan raportti kansallisista ja eurooppalaisista ammatillisen koulutuksen varhaisen vaikuttamisen hyvistä käytänteistä ja hankkeen aikana pilotoiduista kansallisista malleista ja online-materiaalivaranto, joka sisältää opiskelijoille ja ammatillisen koulutuksen toimijoille (ml. työpaikkaohjaajat) suunnattua aineistoa hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen vaikuttamiseen.

 

Lisätietoja:

Lehtori Paula Moilanen
p. 020 798 4074
paula.moilanen(at)redu.fi

Opettajankoulutuksen professori Tuija Turunen 
p. 040 484 4124 
tuija.turunen(at)ulapland.fi

Sosiaalityön professori Merja Laitinen 
p. 040 509 2153 
merja.laitinen(at)ulapland.fi

Projektipäällikkö Katja Norvapalo 
p. 040 484 4185 
katja.norvapalo(at)ulapland.fi

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    10.12.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>