Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 27.7.2020 - 12.9.2020

Jari Koivumaa in memoriam

Jari Koivumaa_in memoriam.jpg

Jari Koivumaa, YTT Lehtori, Lapin koulutuskeskus REDU

In English |

 
Tämä lukuvuoden aloitus Lapin koulutuskeskus REDUssa on hiljainen ja täynnä kunnioitusta ja kaipausta arvostettua työtoveriamme Jari Koivumaata kohtaan.

Jari menehtyi heinäkuun lopulla nopeasti voimat vievän sairauden murtamana. Vielä toukokuussa raskaasta koronakeväästä huolimatta opiskelijoiden kesän ajan työelämässä osaamisen hankkimisjärjestelyt saatiin kunnialla hoidettua, poikkeusoloissakin. Olimme yhdessä ideoimassa monenlaisia uusia kehittämissuunnitelmia, käytäntöjen uudistamiskokeiluja, kansainvälisiä yhteyksiä ja julkaisun toimittamista. 

Jari Koivumaa ehti toimia pitkän uransa aikana ammatillisen koulutuksen parissa monissa vastuullisissa tehtävissä. Jarilla oli aina kaikessa toiminnassa johtavana ajatuksena opiskelijan etu ja tavoitteellisuus opiskelijan osaamisen kehittämisessä. Hän oli työyhteisönsä kehittävä voima ja innostaja, jolla oli aina ovet avoinna neuvoa kysyvälle ja aikaa pysähtyä ja kuunnella, mitä toisella oli mielen päällä. Useimmiten hän empaattisena ja selvänäköisenä pystyi vastaamaan ja ratkaisemaan asian. Jari pyrki aina järjestämään asiat parhain päin kaikkien kannalta ja vei ne myös toiminnan tasolle. Hänessä olemme menettäneet esimerkillisen työyhteisön jäsenen, jonka kanssa oli mutkatonta toimia.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli Jarille tärkeää. Hän aloitti yhteiskunnalliset opintonsa jo varhain, muutti Kolarista peruskoulun jälkeen Rovaniemelle ja aloitti opintonsa Rovaniemen kauppaoppilaitoksen julkishallinnon linjalla. Lahjakas Jari eteni nopeasti opinnoissaan ja siirtyi jatkamaan yhteiskuntatieteen maisterin opintoja Lapin yliopistoon. Valmistuttuaan työpaikka avautuikin entisestä opinahjosta Rovaniemen kauppaoppilaitoksesta, silloinen Rovaniemen Palvelualojen oppilaitos. Jari Koivumaa opetti kansantaloutta ja yhteiskunnallisia aineita, mutta toimi myös itse politiikassa. Jari oli taitava kirjoittaja ja hän ahkerasti julkaisi tekstejään kantaaottavista kolumneista tieteellisiin artikkeleihin. Runsaan kahdenkymmenen työvuotensa aikana ammatillisen koulutuksen parissa hän ehti toimia generaattorina kymmenissä menestyksekkäissä hankkeissa. Jari oli kansallisissa ja kansainvälisissä luottamustoimissa ja verkostoissa kuin kotonaan, näki asiat eurooppalaisesta perspektiivistä ja väsymättä jaksoi tehdä töitä yhteisten asioiden eteen, tunteja laskematta.

Jari tunnettiin huumorintajuisena älykkönä, joka valmisteli toista väitöskirjaansa. Kesken jäänyt väitöskirja käsitteli ammatillisen koulutuksen muutosta eurooppalaisessa kontekstissa. Jari ehti kerätä aineistoa sekä Saksasta että Suomesta. Hän halusi peräänantamattomasti kehittää ammatillista koulutusta. Pitkälti Jarin aktiivisuuden ansiosta Lapin koulutuskeskus REDUssa kansainvälinen liikkuvuus on ollut vahvaa jo 2000-luvun alusta lähtien. Sadat opiskelijat ja opettajat ovat käyneet kansainvälisillä työssäoppimisjaksoilla, opintomatkoilla ja erilaisten oppilaitosten yhteistyöhankkeiden siivittämänä ulkomailla hankkimassa osaamista.

Siviilielämässä Jari oli taiteen ja kulttuurin ystävä, monilahjakkuus itsekin, joka harrasti lukemista, kirjoittamista ja musiikkia sekä mielellään vaikuttui kuvataiteista. Hän myös itse soitti kitaraa ja toi yhteisiin illanistujaisiin lämpimän tunnelman musisoinnillaan.

Elämä jatkuu, niin Jari sanoisi. Erilaisia polkuja pitkin ammattiin -hankkeen julkaisu tulee painosta Jarin poismenon jälkeen elokuussa. Hän on yksi toimittaja kokoomateoksessa. Jari on jättänyt jäljen tähän maailmaan monin eri tavoin. Jäämme kaipaamaan Jarin ystävällisyyttä, vilpittömyyttä, avoimuutta, tulevaisuuden visiointikykyä, ongelmanratkaisutaitoja, nopeaa ja terävää älyä, haastavia keskusteluja, antaumuksellista panostusta kaikkeen tekemiseen.

Olemme menettäneet korvaamattoman ystävän ja työyhteisön jäsenen. Jaria kaipaamaan jäävät perheen lisäksi me ystävät ja työtoverit sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Psta, Solja Upola ja Anne Liedes, REDU Liiketoiminta
 

Päivitetty 12.8.2020:

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta on antanut Jari Koivumaalle väittelyluvan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.6.2020. Akateeminen väitöskirja julkaistaan Jari Koivumaan toiveen mukaisesti, tiedekunnan määräämänä väitöspäivänä 11.9.2020.

Väitöskirjan otsikko on ”KOHTI EUROOPPALAISTA OSAAMISPERUSTEISUUTTA? Tutkimus suomalaisen ja saksalaisen ammattikoulutusjärjestelmän oppilaitostoimijoiden koulutusuudistuspuheista”.

Väitöstyön ohjaajina ovat toimineet professori Satu Uusiautti ja emeritusprofessori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta.

 

Jari Koivumaa in memoriam (In English)

The beginning of this school year in the Lapland Education Centre REDU is sombre and full of respect and longing towards our respected colleague Jari Koivumaa.

Jari died in late July of a rapidly debilitating disease. Despite the exceptional circumstances of a hard corona spring, we successfully managed to organise the students’ summertime on-the-job learning periods in May. Together, we were thinking up a variety of new development plans, experiments on procedure reforms, international connections and matters related to the editing of the publication.

Jari Koivumaa worked in vocational education in many positions of responsibility during his long career. Jari’s guiding principle in all his actions was the interests of the students and the ambition in the student’s skills development. He was the driving force of developing and inspiring his work community who always kept his door open for anyone needing advice and had time to stop and listen to others’ worries. As an empathetic and perceptive person, he usually had an answer and a solution to everything. Jari always aspired to find the best solution for everyone and put this philosophy into action as well. In him, we have lost an exemplary member of our work community – one who was easy to work with.

Influencing in societal affairs was important to Jari. He began his social studies early on; he moved from Kolari to Rovaniemi after graduating comprehensive school and began his studies in the public administration programme in Rovaniemen kauppaoppilaitos (Rovaniemi Business College). The talented Jari progressed fast in his studies and continued his social studies at the master’s level in the University of Lapland. After he graduated, he got a job in his former school, Rovaniemen kauppaoppilaitos, at the time known as Rovaniemen Palvelualojen oppilaitos (Lapland Vocational College – Departments of Service Training) Jari Koivumaa taught economics and social subjects, but he was also active in politics himself. A skilled writer, Jari frequently published his texts from political columns to scientific articles. During his career of over twenty years in vocational education, he worked as a generator in dozens of successful projects. Jari handled his national and international positions of trust and networks naturally, saw things from the European perspective and tirelessly worked for the common cause without counting the hours.

Jari was known as an intellectual with a sense of humour, who was preparing his second doctoral thesis. The unfinished doctoral thesis focused on the change of vocational education in the European context. Jari had already collected his material in both Germany and Finland. He tenaciously wanted to develop vocational education. Largely thanks to Jari’s initiative, the international mobility in the Lapland Education Centre REDU has been strong ever since the beginning of the 21st century. Hundreds of students and teachers have had international on-the-job learning periods, study trips and opportunities to gain competence through cooperation projects with various schools.

In his personal life, Jari was a patron of art and culture – a man of many talents himself – who loved reading, writing and music and who was keen on visual arts. He also played guitar and contributed a warm atmosphere to get-togethers with his music.

Life goes on, as Jari would say. The publication for the ‘Erilaisia polkuja pitkin ammattiin’ (different paths to profession) project comes off the press posthumously in August. Jari was one of the editors of the compilation. Jari’s name is etched in this world in many ways. We will miss Jari’s kindness, honesty, openness, ability to visualise the future, problem solving skills, razor-sharp mind, challenging discussions with him and his devoted investment in everything he did.

We have lost an irreplaceable friend and a member of our work community. Along with his family, Jari will be missed by us friends and colleagues as well as a broad national and international cooperation network.


On behalf of REDU Business Education, Solja Upola and Anne Liedes
 
 

Updated on 12 August 2020:

The University of Lapland, Faculty of Education granted Jari Koivumaa a permission for public defence in a faculty council meeting on 12 June 2020. His academic doctoral thesis will be published in accordance with Jari Koivumaa’s wishes, on the defence day determined by the faculty, 11 September 2020.
The title of the doctoral thesis is “TOWARDS EUROPEAN COMPETENCE-BASED EDUCATION? Research on educational reform discourses produced by educational actors about the Finnish and German vocational education systems”.

The supervisors of the doctoral thesis were Professor Satu Uusiautti and Professor Emeritus Asko Suikkanen from the University of Lapland.

Suomeksi |


Kirjoittanut REDU Admin
Julkaistu    27.7.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>