Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 21.3.2018 - 20.4.2018

Joustavuutta ja uusia toimintatapoja ammatillisessa koulutuksessa

Anni Miettunen ja Kati Lounema Opetushallituksesta piipahtivat katsomassa kuinka reformin toimeenpano on käynnistynyt pohjoisessa.

DSC09821_web.jpg

 

Ammatillisen koulutuksen johtaja Anni Miettunen sekä yksikön päällikkö Kati Lounema Opetushallituksesta vierailivat Lapin koulutuskeskus REDUssa tutustumassa siihen, kuinka reformin toimeenpano on lähtenyt pohjoisessa käyntiin. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö on astunut voimaan 1.1.2018, joten reformin mukaisesti on siis toimittu vajaa kolme kuukautta.  

- Haluamme samalla saada näkökulmia tulevaisuuteen ja kehittämiseen. Reformihan ei ole vielä valmis, vaan nyt sitä laitetaan yhdessä toimeen ja tarvittaessa tehdään korjausliikkeitä ja täsmennyksiä, Anni Miettunen kertoo.

Lapin koulutuskeskus REDUn rehtori Taisto Arkko kertoo, että reformin mukainen kehitys on oikean suuntaista. Esimerkiksi tutkintouudistus, joka on kokonaisuudessaan valmis 1.1.2019 mennessä, muodostaa ammatillisista tutkinnoista jatkossa isompia kokonaisuuksia.

- Työelämä on ottanut reformin vaihtelevasti vastaan, Taisto Arkko kertoo

- Osa on vastustanut ajatusta oppimisen siirtymisestä enemmän työpaikoille. Osa taas on ollut sitä mieltä, että uudistus on menossa työelämän kannalta oikeaan suuntaan.

Ammatillista koulutusta ei voi enää reformin myötä toteuttaa ilman työelämäkumppanuuksia. Lapissa haasteena on suuri mikroyritysten määrä, minkä vuoksi toimintamallien täytyy olla joustavampia.

 

DSC09855_web.jpg

Kuvassa vasemmalta Riitta Karusaari, Taisto Arkko, Ismo Molkoselkä, Kati Lounema, Anni Miettunen sekä Veli-Pekka Laukkanen Lapin koulutuskeskus REDUn pintakäsittelyalan opetustiloissa. 

 

 

Lisää valtaa, vastuuta ja vapautta reformin myötä

Anni Miettunen peräänkuuluttaa koulutuksenjärjestäjiltä enemmän rohkeutta tehdä ja kokeilla asioita. Reformin myötä myös valta, vastuu ja vapaus lisääntyvät. Lainsäädäntö on valmis ja nyt on aika laittaa reformia yhdessä toimeen. Ammatillinen osaaminen on merkittävä suomalainen kilpailukyvyn tekijä yksilölle, alueelle ja yhteiskunnalle. Se on kuitenkin vaikuttavaa vain mikäli se vastaa tarpeisiin.

- Lapin alueella on erityispiirteitä, jotka ovat osaltaan jo vieneet REDUa eteenpäin reformin toimeenpanossa, Kati Lounema pohtii

- Muun muassa pitkät välimatkat pakottavat Lapissa miettimään asioita eri tavalla. Tämä näkyy alueen kehitysmyönteisyytenä ja muun muassa koulutuksenjärjestäjien tiiviinä yhteistyönä.

Pintakäsittelyn lehtori Ismo Molkoselkä esittelee vieraille alan opetustiloja, joissa opiskelee samaan aikaan ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoita - niin nuoria kuin aikuisiakin. Tilassa on kolme eri työpajaa, joihin opiskelija hakeutuu hankittavasta osaamisestaan riippuen.

- Meidän alalla osaamisperusteiseen oppimiseen on siirrytty jo ennen reformia, sillä oppijat ovat niin erilaisia. Tuloksia olisi vaikeampi saavuttaa perinteisillä opetustavoilla. Meidän tutkinnossa reformi on jo arkipäivää. Menetelmät kehittyvät kuitenkin koko ajan ja edelleen kokeillaan mikä toimii ja mikä ei, Ismo kertoo.

Työelämän kanssa yhteistyö toimii Ismon mukaan hyvin kun työelämän tarpeita kuunnellaan ja vuoropuhelu toimii. Työpaikkakohtaisesti katsotaan, millaiselle osaamiselle yrityksessä on tarvetta ja mitä taitoja opiskelija voisi siellä oppia. 

 

DSC09819_web.jpg

Ismo Molkoselkä esittelee pintakäsittelyalan työpajatyyppisiä oppimisympäristöjä. 

 

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    21.3.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>