Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 22.2.2018 - 30.4.2018

Koski – Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti yhdessä palvelussa

Koski – Valtakunnallinen tietovaranto on otettu käyttöön 1.1.2018 alkaen

Koski on uusi, valtakunnallinen opintosuoritusten rekisteri. Se kerää yhteen tiedot jokaisen oppijan koulutuksesta aina yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Koski helpottaa asiointia ja vähentää päällekkäistä työtä. Sen ansiosta kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa koulutustiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Tiedot ovat Koskessa turvallisesti tallessa ja kansalaiset voivat selata omia tietojaan.


Koski-palvelussa näkyy jatkossa seuraavat tiedot:

- vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, lukion ja ammattikoulun suoritukset ja opiskeluoikeudet
- vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
- korkeakoulusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteen-päin, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia
 
Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi opintojen suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa, aikai-semmin hankitun osaamisen tunnustamisessa, työnhaussa, opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa. Tiedot siirtyvät Koskeen automaattisesti koulutuksen järjestäjien (oppilai-tosten) järjestelmistä, joten niiden keräämiseen ja toimittamiseen ei kulu turhaan aikaa.
 
Koskeen tallennetaan kaikki ammatillisen koulutuksen koulutustyypit; ammatilliseen peruskoulu-tukseen valmentava koulutus (VALMA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA), oppisopimuskoulutus + tutkinto ammatillisena peruskoulutuksena, perustutkinto, näyttö-tutkinnot, tutkinnon osatavoitteinen koulutus, näyttötutkintoon valmistava koulutus, ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Tietoja on mahdollista jakaa niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaisille, esimerkiksi koulutuksen järjes-täjille, kunnille, Kelalle ja työvoimatoimistoille.

Lisätietoja: REDU Opiskelijapalvelut Leila Hurtig (leila.hurtig(at)redu.fi)

koski.png

Tiedostot

Kirjoittanut Opiskelijapalvelut palvelupäällikkö Leila Hurtig
Julkaistu    22.2.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>