Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 6.4.2021 - 31.12.2021

Laadunhallintajärjestelmän uusi kuvaus

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja on 29.3.2021 vahvistanut REDUn ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän uuden kuvauksen. Uudistettu kuvaus korvaa vuonna 2014 hyväksytyn toimintajärjestelmän kuvauksen. Uudistettu kuvaus on nyt julkaistu myös REDUn verkkosivulla.

laatuympyra ja laadun osatekijat.png

Ammatillisen koulutuksen laadun osatekijät ja laadun varmistaminen (laatuympyrämalli)

Kuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, millainen on REDUn ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmä ja johtamisjärjestelmä tällä hetkellä ja millä periaatteella ja perusteella siihen sisältyvää laadunvarmistustyötä tehdään REDUssa.

Tiivistetyt kuvakset asiakkaille ja henkilöstölle

 Kuvaus sisältää liitteinä myös asiakkaille eli henkilöstölle ja työelämälle sekä henkilöstölle laaditut tiivistetyt kuvaukset:

Laadunhallinnan kuvaus opiskelijalle
- Laadunhallinnan kuvaus työelämälle
- Laadunhallinnan kuvaus redulaiselle.

Kuvaus sekä em. tiivistetyt kuvaukset on nyt myös päivitetty REDun verkkosivuille osoitteeseen: redu.fi/laatu .
 

Mistä on kyse?

Laadunhallinta ja siihen sisältyvä laadun varmistaminen ovat osa REDU perustehtävän mukaista ammatillisen koulutuksen järjestämistoimintaa.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 126 § mukaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on oltava laadunhallintajärjestelmä ja järjestäjä vastaa laadunhallintansa jatkuvasta parantamisesta ja laadunhallintajärjestelmänsä arvioimisesta. Lainsäädännön lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2019 julkaisema Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 tarkentaa ja linjaa ammatillisen koulutuksen laatua ja laadunhallintaa.

REDUn laadunhallintajärjestelmästä on laadittu kuvaus vuonna 2014 nimellä toimintajärjestelmäkuvaus. Aiemmin hyväksytty kuvaus oli jo sisällöllisesti vanhentunut. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on muuttunut ja myös REDUn johtamisjär-jestelmä ja toimintamalli ovat muuttuneet. Uuden lainsäädännön myötä laadunhallinnan merkitys ammatillisen koulutuksen järjestämisessä on myös kasvanut. Tämä ei näy vain uudessa toimintalainsäädännössä, vaan myös uudistuneessa rahoituslaissa (L532/2017), jossa valtionosuusrahoitus määräytyy nyt määrällisten tulosten lisäksi myös toiminnan ja sen tulosten laadullisilla mittareilla kuten suoritteiden määrällä ja vaikuttavuudella ml. opiskelijoiden ja työelämän antama palaute.

REDU on osana laadunhallintansa ja johtamisjärjestelmänsä kehittämistä laatinut Laatusampo 6 ja 7-hankkeissa kuvauksen REDUn laadunhallintajärjestelmästä ja johtamisjärjestelmästä. Kuvaus on ollut niin henkilöstö kuin johdon kommentoitavana laadintaprosessin aikana. REDUn johtoryhmä on käsitellyt kuvauksen kokouksessa 2021/04 (25.3.) ja osaltaan hyväksynyt sen.

Lisätietoa
Laatukoordinaattori
Pertti Heikkilä

laatusampo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittanut Laatukoordinaattori Pertti Heikkilä
Julkaistu    6.4.2021

 

Takaisin tiedotearkistoon>