Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 2.12.2016 - 1.1.2017

Lapin TNO-palvelut julkaisee asiakassivuston

​ Lapin TNO-palvelut -projekti julkaisee 1.12.2016 asiakkaille tarkoitetun tieto-, neuvonta- ja ohjaussivuston www.lapintno.fi, joka koostuu kolmesta pääteemasta: arjenhallinta, koulutus ja työllistyminen. Sivustoa käyttävät voivat olla eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi ilman koulutus- tai työpaikkaa olevia henkilöitä. Sivusto toimii myös tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä (TNO-työtä) tekevien apuna erilaisissa tieto-, neuvonta- ja ohjaustilanteissa.

Tietoa on valtavasti, mutta se on pirstaloitunut eri toimijoiden, palvelujen ja verkostojen omille sivustoille, sanoo projektipäällikkö Mirva Petäjämaa.
-    Lapintno-sivuston ideana on koota yhteen Lapissa tarjolla olevat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, jotta ne olisivat helposti saavutettavia ja käytettäviä. Tämä tarve on tullut voimakkaasti esille sekä Lapin TNO-toimijoiden että asiakkaiden taholta. Käyttökokemusten ja palautteiden pohjalta sivustoa kehitetään edelleen aktiivisesti vastaamaan mahdollisimman hyvin palvelujen käyttäjien tarpeita. Myöhemmin sivusto kytkeytyy valtakunnalliseen TNO-palvelusivustoon.

Sivusto on yksi kehitetyistä TNO-palvelutuotteista; myös muut palvelutuotteet, kuten Lapin koulutusneuvonta, tulevat näkyviksi tämän sivuston kautta. Palvelutuotteiden kehittämisessä on tehty yhteistyötä mm. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa.

Lapin TNO-palvelut on enemmän kuin yksi projekti, korostaa Petäjämaa.


-    Lapin TNO-toimintaa on kehitetty ja toteutettu jo 2000-luvulta lähtien eri projekteissa. Nyt on luotu TNO-verkoston yhteisiä palvelutuotteita. Lapin TNO-palveluiden kehittäminen jatkuu myös tämänkin projektin jälkeen laaja-alaisesti mm. kumppanuussopimusten päivittämisen ja maakunnallisen TNO-strategian pohjalta.

Lisätietoja
projektipäällikkö Mirva Petäjämaalta puh. 040 705 3184, mirva.petajamaa@lappia.fi
Lapin TNO-palvelut -projektin päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskunta-yhtymä Lappia ja osatoteuttajia ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Lapin TNO-toimijat (34 organisaatiota) ovat kumppanuus-sopimuksella sitoutuneet yhteistyöhön TNO-palveluiden koordinoimisessa ja kehittämisessä.

Kirjoittanut Petteri Nissinen
Julkaistu    2.12.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>