Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 8.4.2021 - 8.10.2021

Lappilainen yhteisponnistus: opiskelijat ja työnantajat lähemmäksi toisiaan

Lapissa on vireä yrityskenttä, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia myös opiskelijoille. Mahdollisuuksia ei vain aina osata löytää tai hyödyntää.

Lyhty hankkeen pääkuva.jpg

Harjoittelun merkitys osana ammatillisia ja korkeakouluopintoja on kasvanut. Lappilaisten opiskelijoiden ja yritysten olisi hyvä tunnistaa siinä piilevät mahdollisuudet paremmin.

Yrityskentällä korostetaan työelämätaitojen opiskelun merkitystä. Lappilaiset yritykset näkevät, että nuorten työelämätaitojen opiskeluun tulisi oppilaitoksissa kiinnittää enemmän huomiota, jotta yrityksille ja muille työnantajille opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkaaminen olisi kannattavampaa.

 

Ammattiopistot, AMK ja yliopisto yhteiseen työharjoittelupaikkamalliin

Lapin neljän suurimman koulutusorganisaation yhteistyönä on käynnistynyt Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään -hanke, jossa kehitetään uudenlainen lappilaiset oppilaitokset yhdistävä työharjoittelupaikkamalli. Malli helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Koulutusasteet läpäisevän työharjoittelupaikkamallin tavoite on yhteinen; lisätä opiskelijaharjoitteluita yrityksissä ja muissa työpaikoissa ja turvata osaavan työvoiman saatavuus Lapissa myös jatkossa.

Ensivaiheessa kartoitetaan oppilaitoksissa käytössä olevat työharjoitteluun ja työelämässä oppimiseen ohjaamiseen käytetyt keinot ja järjestelmät, joita yhdistetään ja kehitetään toimivammaksi ja yhtenäiseksi toimintamalliksi. Selkeä ja yhtenäinen tapa hakea opiskelijoita työharjoitteluun, työelämässä oppimiseen ja töihin helpottaa työnantajia rekrytoinnissa ja toisaalta auttaa opiskelijoita kiinnittymään työelämään.

Harjoittelun käytäntöjen kehittämisellä halutaan lisätä opiskelijoiden arvostusta työelämässä ja saada yrityksiin uutta osaavaa työvoimaa. Hyvät kokemukset taltioidaan videoin, blogitekstein ja muiden viestinnän keinojen avulla ja niitä hyödynnetään uusien yrityksien ja työnantajien ja opiskelijoiden innostamisessa mukaan.

Hanke toimii koko Lapin alueella. Toimijaverkostoon on koottu edustajat mukana olevista oppilaitoksista, TE-toimistosta, lappilaisista yrittäjäjärjestöistä, työelämän toimijoista, Lapin liitosta, kunnista, ELY-keskuksen ELO-toiminnasta ja seudullisista yrityspalveluista.

Onnistuessaan hanke tuo opiskelijat ja työelämän lähemmäksi toisiaan ja onnistuneista kokemuksista viestimällä voidaan Lapista tehdä kiinnostava opiskelun ja työskentelyn maakunta. Onnistuneet kokemukset lisäävät yritysten kiinnostusta ottaa harjoittelijoita. Vastaavasti opiskelijoiden - myös Lapin ulkopuolella opiskelevien - into tehdä työharjoittelu ja työelämässä oppiminen Lapissa kasvaa. Tarkoitus on tehdä lappilaista työharjoittelua, työelämässä oppimista ja työelämää kiinnostavaksi myös ulkomaisille hakijoille.


Hankeinfo

Hankkeen nimi: Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään
Ajankohta: 1.1.2021 – 31.12.2022
Päätoteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
Osatotetuttajat: Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR)
Budjetti: 615 139 euroa

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Karoliina Rankinen
Lapin koulutuskeskus REDU
p. 040 614 6978, karoliina.rankinen(a)redu.fi

Lehtori Kari Kenttä
Lapin AMK
p. 044 478 0273, kari.kentta(a)lapinamk.fi

Kirjoittanut Lyhty-hanke
Julkaistu    8.4.2021

 

Takaisin tiedotearkistoon>