Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 20.11.2019 - 20.12.2019

Lentoasemahenkilöstölle on kysyntää

REDU toteuttaa Lentoasemapalvelujen ammattitutkinnon yhteistyössä Finavian kanssa

Kaisa Väärälä-7_www.jpg

Ilmailun nopea kehitys, sekä lisääntyneet ammattitaito- ja turvallisuusvaatimukset edellyttävät myös lentoasemien kunnossapito- ja lentoliikenteen tukihenkilöstöltä entistä monipuolisempaa ammattitaitoa ja eri tehtäväkenttien hallintaa. Tämän lisäksi suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisää koulutetun henkilöstön tarvetta. Tähän haasteeseen Lapin koulutuskeskus REDU vastaa järjestämällä Lentoasemapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta.
 
Koulutus antaa valmiudet työskennellä kunnossapidon, pelastuspalvelujen, turvatarkastuksen sekä lentoliikenteen maapalvelujen ammattitehtävissä. Koulutukseen sisältyy lentoasemien pelastushenkilöstön peruskurssi. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneen tulee selviytyä tehtävistä itsenäisesti ja asetettujen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Koulutus toteutetaan 5.2.2020-30.4.2021. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen. Finavian lentoasemilla toteutettavaa työssäoppimista on alan luonteesta johtuen runsaasti. Pitkä työssäoppimisjakso on mahdollista toteuttaa oppisopimuksella. Opetus jaetaan mielekkäiksi teorian ja käytännön harjoittelun yhdistelmiksi. Jaksot soveltuvat jo alalla olevien täydennyskoulutukseen. Oppilaitoksen yhteydessä toimii  opiskelija-asuntola.

Lue lisää ja hakeudu koulutukseen täältä!

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    20.11.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>