Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 10.2.2016 - 11.3.2016

Lentokoneasentajat tenttivät nyt teorian sähköisesti

Lapin ammattiopiston lentokoneasentajakoulutus on ottanut käyttöön sähköiset teoriakokeet. Kokeet tehdään jatkossa teoriakoeohjelmalla, jonka avulla hallitaan koekysymyspankkia, kokeiden suorittamista ja koetulosten tilastointia. Opiskelijat ja opettajat ovat uudistuksesta mielissään.

mikkonenh.jpg

Uuteen järjestelmään siirtyminen palvelee sekä opettajakuntaa että opiskelijaa. Opetushenkilöstö voi muokata järjestelmän kysymyssarjoja joustavasti käytetyn opetusmateriaalin mukaan ja järjestelmällä kerättävä suora palaute opiskelijoilta sekä annettujen koevastausten tilastollisen jakauman tarkastelu antavat tehokkaat työkalut kokeiden kehittämiseksi edelleen.

Palautteen avulla mahdollistuu myös opetuksen jäsentäminen ja kohdentaminen niille osa-alueille, joita täytyy opetuksessa painottaa. Lapin ammattiopisto pitää lentokoneasennuksen koulutukseen kuuluvat loppukokeet kaikkiaan 14 eri oppiaineesta. Ilma-alushuollon edellyttämän lupakirjapätevyyden mukaiset teoriakokeet pidetään toimivaltaisen ilmailuviranomaisen Trafin puolesta. Teoriakoejärjestelyt täyttävät EU-asetusten vaatimukset Lapin ammattiopiston Part 147-koulutustoimiluvan mukaisesti.

Opiskelijat Roni Forsman ja Niko Körkkö pääsivät kokeilemaan sähköistä järjestelmää joulukuussa 2015. Heti kokeen suorittamisen jälkeen järjestelmän antaman kiitettävän arvosanan lisäksi heitä miellytti myös kokeen suorittamisen helppous.

- Kokeen voi nyt tehdä tietokoneella paperille kirjoittamisen sijaan. Myös mahdollisuus antaa koekohtainen suora palaute on hyvä asia, sanovat Roni ja Niko.

Sähköisen kokeen ovat toisen vuoden opiskelijoiden lisäksi alkuvuodesta 2016 ottaneet omakseen myös ensimmäisen vuoden opiskelijat, joiden osaamista on mitattu aerodynamiikan alueella. Ilmassa oli jämäkän keskittymisen lisäksi myös reilu annos opiskelijaryhmän sisäistä kilpailuhenkeä.

- Koska lappilainen nuori on hyvätapainen ja huomioi muut toiminnassaan, erinäiset tuuletukset ja riemuhuudot kokeen jälkeen säästettiin sopivan etäisyyden päähän teoriakoeluokasta. Sama päti myös harmistuksen puhinaan, joka myös kuuluu asiaan mikäli kokeen lopputulos ei ollut itselle mieleinen, kertoo koulutuspäällikkö Miikka Kivioja hymyillen.

- Sähköisen järjestelmän etuna on, että se mahdollistaa myös tehokkaan oppilaskohtaisen palautetilaisuuden pitämisen, joten jatkossa uskomme, että puhinakin vaihtuu lopulta riemukkaisiin ajatuksiin, sanoo Kivioja.

Kirjoittanut Miikka Kivioja
Julkaistu    10.2.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>