Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 9.1.2020 - 31.12.2020

Lukuvuoden 2020 ja loma-ajat ja todistuksien antopäivät

Lukuvuoden 2020 vapaajaksot (loma-ajat) sekä todistuksen antopäivien on tehty muutos rehtorin päätöksellä 01/2020.

Muutokset:

- Aloitusvalmennus 16.6. on poistettu.
- Aloitusvalmennuspäivät  ovat siirtyneet: 13.3. > 11.3. ja 3.4. > 1.4.
- Todistusten antopäivä 16.12. on siirretty päivälle 21.12.2020.

 

Lukuvuosi 2020

Huom! Opiskelijalla voi olla alla esitettyjen vapaajaksojen aikana työpaikalla järjestettävää koulutusta, verkkossa tapahtuvaa opiskelua yms., mikäli näin on sovittu opiskelijan kanssa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).
 

Rehtorin päätöksen REDU C1/2020 mukaiset vuoden 2020 työ- ja vapaajaksot.

Lukuvuosi  1.1. – 31.12.2020 (koko vuosi, 365 päivää)
 
Vapaajaksot:  
 - Jouluvapaa 1.1. – 5.1.2020
 - Kevätloma 2.3. – 8.3.2020
 - Kesäloma 6.7. –  2.8.2020
  Jatkavien opiskelijat, jotka eivät ole kesällä 2020 koulutus- tai oppisopimuksella töissä, palaavat oppilaitokseen 10.8.2020 tai HOKS:ssa sovittuna henkilökohtaisena ajankohtana.
 
  Yheishaussa hakeneilla uusilla opiskelijoilla aloitus 5.8.2020.
 
  Maahanmuuttajaopiskelijoilla aloitus 3.8.2020.
 
  Jatkuvassa haussa hankeneilla aloitus kuukausittain aloitusvalmennuspäivinä. Kesä- ja heinäkuussa jatkuvassa haussa hakeneilla aloituspäivä 5.8.2020.
   
 - Syysloma 12.10. – 18.10.2020
 - Jouluvapaa 23.12. – 31.12.2020

 
Lisätietoa sivulla: Lukuvuuosi ja lomat >>
 

Todistusten antopäivät 2020:

Huom! Valmistuvalla opiskelijalla tulee olla kaikki HOKS:ssa suunnitellut tutkinnon- tai koulutuksen osat suoritettuna mm. näytöt suoritettuina hyväksytysti noin 30 päivää ennen todistuksen antopäivää. Lisäksi opiskelijan tulee ennen antaa päättöpalaute. Omaohjaaja toimittaa opiskelijalle päätöpalautelinkin.

 • 31.1.
 • 28.2.
 • 27.3.
 • 24.4.
 • 29.5.
 • 17.6.
 • 26.6.
 • 4.8.
 • 28.8.
 • 25.9.
 • 30.10.
 • 27.11.
 • 21.12.
Lisätietoa sivulla Valmistuminen ja todistukset >>

Kirjoittanut REDU Admin
Julkaistu    9.1.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>