Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 25.3.2019 - 31.5.2019

METKO - Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen metsäkoulutus työelämäläheisemmäksi ja uudet yhteistyön mallit oppilaitosten ja yritysten välille

harvesteri.jpg

Ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja sekä selkeytystä eri osapuolten tehtäviin, rooleihin ja vastuisiin kaikessa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Metsäala on nosteessa ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän ammattitaitoisia työntekijöitä. Metsäkoneyrittäjillä on pula osaavista kuljettajista ja ongelma vain kasvaa tulevaisuudessa. Sama tilanne on ammattiopistoissa, joihin tarvitaan lisää metsäalan opettajia. Vähenevät opetusresurssit vaativat myös uudenlaisen opetusyhteistyön kehittämistä mm. kartoittamalla opettajavaihtojen mahdollisuutta.

Hankkeessa lisätään työpaikalla tapahtuvaa, oppimisen järjestämiseen liittyvää osaamista oppilaitoksissa ja yrityksissä. Opettajien osaamista kehitetään toteuttamalla työelämäjaksoja ja järjestämällä pedagogista täydennyskoulutusta. Opetuksen laadun kehittämisellä motivoidaan opiskelijoita valmistumaan, lisätään oppilaitosten vetovoimaa sekä parannetaan oppilaiden työllistymismahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan hankkeessa luodaan positiivista ja vuorovaikutteista muutosta oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön.

METKO-hankkeen hallinnoijan Lapin Ammattikorkeakoulun lisäksi mukana ovat Suomen Metsäkeskus, Lapin koulutuskeskus REDU, Oulun seudun ammattioppilaitos OSAO sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2020 ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Merja Laajanen, puh. 044 478 0204, merja.laajanen@lapinamk.fi
Projektisuunnittelija Anne Saloniemi, puh. 044 478 0265, anne.saloniemi@lapinamk.fi

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    25.3.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>