Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 29.10.2015 - 28.11.2015

Matkailuopiston pedagoginen suunnittelija Satu Leinonen on vuoden aikuisopiskelija

Rovaniemen seudun vuoden 2015 aikuisopiskelijaksi on valittu insinööri (AMK) Satu Leinonen. Leinonen työskentelee Lapin matkailuopistossa pedagogisena suunnittelijana ja opiskelee Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa. Nyttemmin hän on myös Lapin yliopiston tutkinto-opiskelija. Pohjakoulutukseltaan Satu Leinonen on insinööri, jonka jälkeen hän on suorittanut pedagogiset opinnot työn ohessa. Pedagogiset opinnot innostivat hakeutumaan uudelle uralle ja sytyttivät kipinän kasvatustieteen jatko-opintoihin seitsemän vuoden työelämäjakson jälkeen.

leinonen_satu.jpg

Satu Leinonen on toteuttanut opintopolkuaan suunnitelmallisesti työelämän lomassa. Hän asuu ja tekee työtä Kittilässä ja suorittaa jatko-opintoja Lapin yliopistossa Rovaniemellä.

Amanuenssi Anne Kautto Lapin yliopistosta kuvailee Leinosta energiseksi opiskelijaksi, joka ottaa selvää opintoihin liittyvistä asioista etukäteen sekä kysyy auliisti neuvoja ja ohjausta. Opinnäytetöidensä aiheet hän valitsee työelämästä ja pyrkii näin kehittämään itseänsä työntekijänä. Opintonsa hän tekee ripeästi suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.

Rovaniemen seudun oppilaitokset valitsevat vuosittain vuoden aikuisopiskelijan. Tänä vuonna valinnan teki Lapin yliopisto.

Kirjoittanut Petteri Nissinen
Julkaistu    29.10.2015

 

Takaisin tiedotearkistoon>