Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 22.10.2020 - 31.12.2021

Opiskelijan lukuvuosi 2021

Kuntayhtymän johtajan on päättänyt opiskelijan lukuvuodesta 2021. Päätös C23/2020 koskee Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin Urheiluopiston opiskelijoita.

Päätös ja sen liite alkuperäisenä ovat liitteenä tiedotteen lopussa. Alla on tiivistetty teksti päätöksen sisällöstä.

Lukuvuosi ja lukukaudet

Ammatillisessa koulutuksessa lukuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Lukuvuosi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.2021.

Lapin koulutuskeskus REDUssa ja Lapin Urheiluopistossa lukuvuoisi jakaantuu kolmeen lukukauteen:

- Kevätkausi 1.1 .- 30.4.2021
- Kesäkausi 1.5. - 31.7.2021
- Syyskausi 1.8. - 31.12.2021.
 

Uusien opiskelijoiden aloitus

Yhteishaussa ja kesällä jatkuvassa haussa hakeneet ja hyväksytyt uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa seuraavasti:

- Aloitusvalmennus ja lähiopetus alkaa 3.8.2021.
- Maahanmuuttajaopiskelijoilla aloitusvalmennus a2 .- 3.8.2021.

Ympäri vuoden jatkuvassa haun kautta saapuvien uusien opiskelijoiden koulutukset käynnistyvät kuukausittain aloitusvalmennuksella. Aloitusvalmennusten ajankohdat löytyvät päätöksen C23/2020 liitteestä 1 sekä sivulta aloitusvalmennus >>
 

Opiskelu kesällä

Myös kesä on opiskeluaikaa. Kesällä opetus ja ohjaus muodostuu opiskelijoille yhteisestä opintotarjonnasta sekä toimialakohtaisesta opintotarjonnasta.


Jatkavien opiskelijoiden aloitus syksyllä

Jatkavien opiskelijoiden koulutukset jatkuvat 3.8.2021 alkaen ellei HOKSssa ole toisin sovittu.

Loma-ajat

Opiskelijan loma-ajat opiskelija suunnittelee yhdessä omaohjaajan kanssa. Suunnitellut loma-ajat kirjataan opiskelijan omaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.

Loma-ajan mahdollisuuksiin vaikuttavat valitut tutkinnon osat ja miten niiden opetus toteutetaan. Lisäksi loma-aikoihin vaikuttavat opiskelijalle sovitut työpaikalla oppimisen jaksot eli koulutussopimukset ja oppisopimukset. Ne suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijan HOKSin mukaisesti kevät-, kesä- ja syyskauden aikana.

Mahdollisesti sovittavat loma-ajat ovat:

  • 1.1. – 5.1.2021 (vko 1).
  • 8.3. – 14.3.2021 (vko 10).
  • 5.7. – 31.7.2021.
  • 18.10. – 24.10.2021 (vko 42).
  • 23.12. – 31.12.2021. 


Opiskelun päättyminen ja valmistuminen

Opiskelija voi valmistua ja saada tutkintotodistuksen ympäri vuoden päätöksen C23/2020 liitteestä 1 lueteltuina todistusten antopäivinä. Opiskelijan valmistumiseen vaikuttaa viimeisen näytön ja osaamisen arvioinnin ajankohta.

Valmistumiseen liittyvostä aikatauluista ja todistuksen antopäivistä lisää sivulla valmistuminen ja todistukset >>

Tiedostot

Kirjoittanut REDU Admin
Julkaistu    22.10.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>