Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 20.9.2019 - 19.10.2019

Opiskelijoiden ääni kuuluviin

Miten opiskeluun liittyvät järjestelyt sujuvat opiskelijoiden mielestä? Mitä voisi tehdä paremmin? Mistä asioista voisi jakaa enemmän tietoa? Näitä asioita pohdittiin yhdessä REDUn opiskelijoiden kanssa ideointityöpajassa.

Opiskelijoiden ääni.jpg

Ammatillisen koulutuksen mukautuessa entistä paremmin vastaamaan työelämän tarpeisiin, on koulutuksen järjestämisessä tapahtunut monenlaisia muutoksia ja uudistuksia. Muutosten tuulissa pyritään kuitenkin fokus pitämään tiiviisti opiskelijassa.

REDUn pedagoginen päällikkö Riitta Karusaari järjesti opiskelijoille työpajan, jossa kuunneltiin heidän kokemuksiaan opiskelun järjestelyihin liittyen. Samalla opiskelijat saivat kertoa, miten asiat voisivat sujua heidän mielestään jatkossa vielä paremmin. Mukaan oli kutsuttu opiskelijoita useilta eri aloilta sekä REDUn eri toimintayksiköistä.

 

Tietoa vaihtoehdoista toivotaan

Työpajaan osallistuneet opiskelijat toivat esille, että he haluaisivat enemmän tietoa opiskelun erilaisista vaihtoehdoista. Ne opinnot, joita on mahdollista suorittaa eri tavoin kuten vaikkapa työpaikoilla tai verkko-opintoina, olisi hyvä saada paremmin tietoon. Myös erilaisista yksilöllisen etenemisen mahdollisuuksista sekä oppisopimuksesta olisi hyvä kuulla enemmän.

Toisaalta opiskelijat toivat esille myös sen, että omaohjaajan kanssa käydyissä henkilökohtaisissa keskusteluissa heitä oltiin kuunneltu erittäin hyvin.

 

Tukea työpaikalle

Nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa oppimista tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla. Opiskelijat näkevät tämän hyvänä asiana, mutta toivovat kuitenkin työpaikoille mukaansa enemmän opettajan tukea.

- Aluksi olisi hyvä, jos opettaja menisi työpaikoille yhdessä koko ryhmän kanssa. Tällöin työelämään menemisen kynnys madaltuisi, opiskelijat ideoivat.

Myös muilta tukitoimilta ja –palveluilta opiskelijat toivoivat enemmän näkyvyyttä. Joissakin REDUn toimintayksiköissä vaikkapa kuraattorin tai erityisopettajan palveluja on tuotu näkyväksi oppilaitoksen aulaan esittelypistein ja teematapahtumin. Tällaista matalan kynnyksen yhteydenottomahdollisuutta opiskelijat toivoivat lisää.

Tapahtuman ideoijana ja koollekutsujana toiminut Riitta Karusaari oli erittäin tyytyväinen päivän antiin ja aktiivisten opiskelijoiden esille tuomiin uusiin ideoihin sekä parannuskohteisiin.

- Tästä saamme paljon uusia ajatuksia toimintamme kehitykseen, Riitta kiitteli innovatiivisia opiskelijoita.

 

 

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    20.9.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>