Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 17.3.2021 - 31.12.2021

Osaajia Lapin Suurhankkeisiin

Tukea rekrytointiin, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

REDU tarjoaa tuen joustavasti ja tarpeisiinne vastaten!

Lapin koulutuskeskus REDU tarjoaa osaamisen kehittämiseen laajan ammatillisen koulutustarjonnan: perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Lapin koulutuskeskus REDUssa voi myös suorittaa tutkinnon osia tarpeen mukaan. Oppisopimuksella voi kartuttaa työtekijöiden osaamista tai saada uusia osaajia.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä asiakkuusvastaaviimme.
Näet myös juuri nyt haussa olevat koulutuksemme koulutuskalenterista.

REDU Edu Oy:stä löytyvät konkreettiset työkalut henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen sekä vahvuuksien esille nostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Yhtiön tarjontaan kuuluu myös kotimaiset ja kansainväliset koulutus- sekä asiantuntijapalvelut sisältäen ammatillisen ja muun lisä- ja täydennyskoulutuksen.

Esimerkkejä REDU Edu Oy:n koulutustarjonnasta:

 

Metsäala tutustuksi - Töitä metsästä
Voisiko Sinusta tulla metsäalan osaaja? Tulevaisuudessa metsäala työllistää Lapissa tuhansia uusia henkilöitä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua nykyaikaisiin ja monipuolisiin metsäalan työtehtäviin ja ammatteihin. Metsäalasta kiinnostuneet opiskelijat ohjaamme erilaisten jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien äärelle. 

______________________________________________

Teollisuusmätsi
Uutta työvoimaa tai osaamisen päivitystä nykyiselle henkilöstölle.

REDU Edun Teollisuusmätsi -palvelu yhdistää alan yritykset ja rekrytoitavat työntekijät räätälöitävien koulutuspalveluiden muodossa. Palvelussa yhdessä yrityksen kanssa määritellään koulutussisällöt, joilla päivitetään nykyisen tai tulevan henkilökunnan osaaminen toiminnan edellyttämälle tasolle.

______________________________________________

Lupa- ja korttikoulutukset
Järjestämme teille kaikki työhön liittyvät luvat ja kortit kuntoon joustavasti.

______________________________________________

Yhteishankintakoulutukset
Yhteishankintakoulutuksella voitte:

-Etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta (rekrykoulutus)

-Saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta (täsmäkoulutus)

-Auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään (muutosturvakoulutus)

 

______________________________________________

Osaamiskartoitukset
Osaamiskartoitus välittää tietoa siitä, mitä osaamista työtehtävissä organisaation strategiaan perustuen edellytetään ja millä tasolla osaamisten tulisi olla organisaation menestyksen näkökulmasta. Osaamisen kartoittamisella löydetään henkilöstön osaamisen vahvuudet sekä saadaan suunta kehityskeskusteluille. Osaamiskartoituksella tuodaan näkyville organisaation tavoitteet, henkilöstön osaamiset ja tätä kautta pystytään parantamaan tehokkuutta. Jokainen vastaaja saa oman osaamisprofiilin mikä kertoo, millä alueilla osaaminen on riittävää suhteessa tavoitteisiin ja millä alueilla on osaamisvajetta.

______________________________________________

Henkilöanalyysit (Extended DISC)
Henkilöanalyysi on itsearvio, joka tunnistaa yksilön toimintatyylin vahvuudet ja kehittämisalueet. Henkilöanalyysi on apuväline ihmisen luontaisen toimintatavan havainnollistamiseen. Tavoitteena on oppia tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Henkilöanalyysia käytetään usein muun muassa seuraavissa tilanteissa:

-Johtamisen kehittäminen
-Esimiestyöskentelyn kehittäminen
-Rekrytointi ja perehdytys
-Organisaation ja tiimien kehittäminen
-Asiakaspalvelun ja myynnin kehittäminen

______________________________________________

Jätä yhteydenottopyyntö sähköpostitse:
Maria Kianen
Kari Rekilä

 

 

 

Kirjoittanut Meiju Sunnari
Julkaistu    17.3.2021

 

Takaisin tiedotearkistoon>