Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 31.8.2018 - 30.9.2018

Osaamiskartoituksesta osaamisen kehittämiseen - suuret maailmanlaajuiset haasteet

Digitalisaatio, voimakas kansainvälistyminen, työvoimapula ja eläköitymisbuumi haastavat meitä tunnistamaan ja kehittämään työpaikoilla osaamista aivan uudella tavalla, mikäli haluamme pysyä ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa menestyksekkäästi.

REDU Työelämäpalvelut, tiimiesimies Kari Rekilä

Digitalisaatiosta olemme toistaiseksi nähneet vain jäävuoren huipun, sillä asia tulee vaikuttamaan huomattavasti suuremmin ja voimakkaammin kuin olemme aikaisemmin uskoneet. Digitalisaatiossa kyse ei ole pelkästä verkkokaupasta vaan tekoälystä, robotiikasta ja näiden hyödyntämisestä työpaikoilla – mikään ala ei ole turvassa kansainvälisestä kilpailusta johtuen.

Googlen ja konsulttitoimisto McKinseyn pohjoismaissa kolmen edellisen vuoden aikana suorittaman tutkimuksen mukaan Suomesta katoaa vuoteen 2030 mennessä digitalisaation seurauksena 300000 työpaikkaa. Tutkimuksen mukaan eniten työpaikkoja menettävät palvelualat: kauppa, finanssiala ja muut palvelualat. Tämä muutos koskee myös meitä Lapissa. Oppilaitosten haasteena onkin, yhdessä työnantajien kanssa löytää toimintatavat, miten kouluttamme nämä työelämässä tällä hetkellä olevat henkilöt nopeasti ja tehokkaasti vaikka alan vaihdon kautta turvaamaan kasvavien alojemme alati vaikeutuvaa henkilöstöpulaa. Miten tunnistaa olemassa oleva osaaminen ja saada uusi päivitetty, oikea osaaminen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Keväällä julkaistu Jatkuvan oppimisen Suomi, osaamisen tulevaisuuspaneelin kannanoton mukaan noin miljoonan työssäkäyvän suomalaisen osaaminen vaatii tietojen päivittämistä lähivuosina. Tämän vuoden alusta uudistunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja sen mukanaan tuomat uudet toimintatavat mahdollistavat osaamisen täsmä päivitystä mm. osatutkintojen kautta eri rahoitusmuodoilla. Osaamisen johtamisesta muodostuu organisaatioiden strategioiden ohella keskeinen johtamisen alue. Suurilla yrityksillä osaamisen johtaminen on yleensä hallinnassa, mutta esimerkiksi meillä Lapissa yrityskanta on mikro-, ja pk-yritysvaltaista ja on haasteellista.


Haasteita pienyrityskentässä

Yrityksen strateginen kehittäminen ja henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi ovat kestohaasteita monille mikro- ja pk-yrityksille ja miksei myös suuremmille yrityksille. Tämän hetken nopeissa muutoksissa olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja uuden osaamisen hankkiminen ovat erittäin tärkeitä seikkoja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Aikaa tähän kaikkeen vain ei tahdo löytyä. Monen mikro- ja pk-yrittäjän työpäivät kuluvat tiukasti yrityksen arkisessa pyörittämisessä ja asiakastyössä. Tärkeät kontaktit ja tilauskirjat pysyvät sen myötä kohtuullisessa kunnossa mutta kalenterissa ei välttämättä ole enää tilaa yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla jää myös selvittämättä, millaista uutta osaamista ja muutosta yritys tarvitsee pärjätäkseen alati kiristyvässä kilpailussa.

Monilla pienillä organisaatioilla katse on vain lähikuukausien tilauskannassa. Katseen pitäisi olla tämän hetkinen muutosvauhti huomioiden – tulevissa vuosissa ja megatrendeissä. Yrityksen vieminen eteenpäin pelkän tilauskirjan perusteella ei ole strategista kehittämistä, vaikka monen yrittäjän mielestä asia on näin. Yrittäjän ja avainhenkilöstön on pohdittava säännöllisesti myös sitä, mitkä ovat yrityksen pidemmän tähtäimen tavoitteet ja miten niihin voidaan päästä, ja mitä osaamista tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan.   


Osaamisen kartoittamisesta – osaamisen kehittämiseen

Osaamisen kehittämisessä haasteen luo liikkeelle lähtö. Miten kartoittaa osaamista ja miten kehittää osaamista. Lapin koulutuskeskus Redu on yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa kehittänyt verkkoympäristössä toimivan osaamisen verkkopalvelun.  Verkkopalvelussa keskitytään juuri edellä kuvattuihin kipupisteisiin ja juuri mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta.

Maksuton ja helppokäyttöinen verkkopalvelu löytyy osoitteesta www.redu.fi/stratos. Osaamiskartoituksen lisäksi verkkopalvelusta voi ladata osaamisen johtamisen työkirjan ja muuta osaamisen kehittämiseen liittyvää oheismateriaalia.

Osaamiskartoituksen tuloksista koostetaan yrityskohtainen raportti toimintaohjeineen, joka on samalla hyvä runko yrityksen johdonmukaiselle kehitystyölle.  Verkkotyökalu on kehitetty valtakunnallisessa Hämeen elyn eu-rahoitusta saaneessa Stratos- hankkeessa, jossa tehtiin osaamiskartoitukset valtakunnallisesti 75 yritykseen.

 

Kari Rekilä 
Tiimiesimies 
Lapin koulutuskeskus Redu, TyöelämäpalvelutKirjoittanut Kari Rekilä
Julkaistu    31.8.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>