Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 9.12.2016 - 8.1.2017

Osaamiskartoitukset paljastavat – yrityksissämme tarvittaisiin määrätietoisempaa kehittämistoimintaa

Osaaminen on liiketoiminnan ydin ja tärkein kilpailuetu. Osaamisen merkitystä korostetaan ja siitä puhutaan, mutta sen mittaaminen ja kehittäminen on haasteellista. - Yritysten on pyrittävä hallitsemaan ja johtamaan osaamisresurssejaan tehokkaasti, sanoo Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yrityskehittäjä Kari Rekilä.

montulla.jpg

Ollaanko sinun yrityksessäsi kartalla henkilöstön osaamisesta?

Kattavassa osaamisen johtamisessa yrityksen osaaminen nähdään kokonaisuutena, joka koostuu yrityksen osaamistarpeista, henkilöstön kompetenssipotentiaalista sekä heidän ammattitaidostaan. Kun henkilöstön henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenteet vastaavat yrityksen strategisia osaamistarpeita, osaaminen on lähtökohtaisesti kunnossa.

Osaamiskartoitus turvaa yrityksen kilpailuetua

Menestyvä yritys huolehtii osaamisestaan ja johtaa sitä systemaattisesti. Osaamistarpeet tarkistetaan määräajoin osaamiskartoituksin ja analyysein. Miten esim. asiakaskunnassa tapahtuvat muutokset, kehittyneet teknologiat tai organisaatiomuutokset niihin heijastuvat. Myös henkilöstön ammattitaidon syvyys mitataan ja tarkistetaan aika ajoin osaamiskartoituksin: henkilöstön ammattitaidon tasoa arvioidaan osaamistarpeita vasten eli vastaavatko työntekijöiden työsuoritukset osaamistarpeissa määriteltyjä sisältöjä ja laatutasoa. Osaamiskartoituksissa saatujen tulosten perusteella tunnistetaan kriittiset osaamisalueet ja myös yrityksen vahvuudet sekä mahdollisesti vielä hyödyntämätön osaamispotentiaali. Näin menestyvä yritys varmistaa, että henkilöstösuunnittelu perustuu strategisiin tarpeisiinsa sekä mitattuun tietoon.Oppilaitosten on vastattava työelämästä nouseviin tulevaisuuden todellisiin osaamistarpeisiin. Emme saa myöskään unohtaa jo ammatissa toimivien osaajien osaamisen kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Osaamisen kartoittamiselle ja analysoinnilla olemme mukana rakentamassa menestyvää yritystoimintaa nyt ja tulevaisuudessa sekä ohjaamassa osaamisen kehittämistä asiakaslähtöiseksi.

C & Q osaamisenkartoitus ja kehittämistyökalu Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on ollut vuodesta 2011 lähtien käytössä osaamisen kartoittamiseen C & Q Education ja C & Q Pro -järjestelmät. Olemme kartoittaneet lähes 600:n yrityksen osaamiset Lapin alueella ja tehneet sekä yritys- että matkailualuekohtaisia yhteenvetoja. Osaamisen kartoituksia suunnittelemme yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Olemme kartoittaneet osaamiset kaikista keskeisistä matkailukeskuksista (Levi, Pyhä-Luosto, Saariselkä, Rovaniemi), kaikkiaan noin 150 matkailualan yritystä. Olemme kartoittaneet lisäksi kaikki keskeiset teollisuusyritykset Lapin alueella.

Ammattiryhmäkohtaisiin kartoituksiin osallistuneet yritykset saavat maksutta omaa yritystä koskevan raportin ja analyysin. Lähes kaikista yrityksistä löytyy osaamisen näkökulmasta kehitettävää. Osaamisvajeista huolimatta kaikki yritykset eivät ryhdy kehittämään toimintaansa, kun taas osa yrityksistä ryhtyy välittömästi kehittämistoimenpiteisiin. Kartoitusten perusteella suuressa osassa yrityskantaamme tarvittaisiin määrätietoisempaa kehittämistoimintaa kuin nyt. Keskeiset kehittämistä vaativat asiat, mitkä nousevat esille, ovat oman ammattitaidon syventäminen ja sen ajan tasalla pitäminen, johtamisosaaminen, esimiestyöskentely sekä yrittäjillä rekrytointi- ja perehdytysosaaminen. Määrätietoinen kehittämistoiminta parantaisi yritysten kilpailukykyä.


Kirjoittanut Kari Rekilä, yrityskehittäjä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Julkaistu    9.12.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>