Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 19.12.2016 - 31.1.2017

Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arvioinnin tulokset

Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arvioinnin I ja II vaihe on toteutettu Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä 2. – 19.12.2016 välisenä aikana. Kysessä on Kansallisen koulutuksen arvointikeskuksen (Karvi) toteuttama, kaikkia ammatilisen koulutuksen järjestäjiä koskeva arvionti.

Johdon, työelämän, opettajien ja opiskelijoiden arviointi-istunnot toteutettiin 2.12. ja synteesiarviointi niiden tulosten perusteella 12.12.2016.
 

Mikä arviointi?

Karvin kirje koulutuksen järjestäjille 7.11.2016, D/20/03.00./2016:

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosina 2016–2017 Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa osaamisperusteisuuden toteutumisesta tulevaisuutta ennakoiden. Lisäksi tuotetaan tietoa hyvistä käytännöistä. Arvioinnin avulla tuetaan ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvää päätöksentekoa ja ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä. Arviointi on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Arviointi perustuu koulutuksen järjestäjiltä marras- ja joulukuussa 2016 koottaviin ryhmäkohtaisiin itsearviointeihin (johto, opetushenkilöstö, opiskelijat, työelämä) ja järjestäjätasolla tehtävään synteesiarviointiin sekä keväällä 2017 järjestettäviin alueellisiin paneeleihin (4–6 kappaletta).

Arviointihankkeen verkkosivuilta (www.osaamisperusteisuus.karvi.fi) löytyvät arviointiohjeet ja lisätietoja hankkeesta. Sivuille päivitetään ajankohtaisia asioita, materiaaleja ja tuloksia. Sivuston kautta on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella arviointiin liittyvistä asioista.
 

Arvionnin tulokset

Arvionnin tuloksia on esitetty liiteenä olevassa tiedotteessa.

Opiskelijat ja henkilökunta voi tutustua tarkempiin tuloksiin ROKKI-intrassa ja ROKKI-intran opiskelijasivuilla.

Kirjoittanut Laatukoordinaattori Pertti Heikkilä
Julkaistu    19.12.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>