Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 28.11.2018 - 30.6.2019

Osaamisperusteisuutta kehitetään kansainvälisesti

Kansainvälisen PE-LE hankkeen valmistelevaan kokoukseen saapui REDUn vieraaksi kumppaneita Ruotsista ja Virosta.

DSC09161_www.jpg

Personalized competence based learning paths for VET in Europe (PE-LE) -hanke tukee ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden kehittämistä sekä henkilökohtaistamisen edistämistä Euroopassa. Ruotsin ja Viron kumppanioppilaitosten edustajat ovat tulleet ERASMUS+ kehittämishankkeen valmistelevaan kokoukseen REDUn vieraaksi. Kokouksessa valmistellaan ensimmäistä hanketapaamista, joka pidetään Kölnissä joulukuussa. Hanketapaamiseen saapuu jokaisen kumppanioppilaitoksen edustajia Suomen lisäksi Ruotsista, Virosta, Saksasta ja Espanjasta. 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen oppilaitokset, opiskelijat ja muut toimijat Euroopassa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää osaamisperustaista ammatillista koulutusta Euroopassa.  Hanke edistää opiskelijoiden liikkuvuutta ja ammattitaidon oppimista mahdollistavien harjoittelupaikkojen löytymistä Euroopassa. Se tukee yritysten mahdollisuuksia tarjota opiskelijoiden osaamistavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaisia harjoittelupaikkoja. Hankkeella ennakoidaan tulevaisuuden osaamistarpeita sekä työelämässä tapahtuvia muutoksia Euroopassa. Globaalissa toimintaympäristössä hankkeiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kesken.

Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää osamisperusteisuutta kansainvälisesti. Kölnissä kehitetään valmennuskoulutus opiskelijoille ja Tartossa digialusta opiskelijavaihdon sopimuksille. Rovaniemellä REDUn vastuulla on luoda opettajille valmennusohjelma, jolla heitä koulutetaan toteuttamaan ammatillista koulutusta erityisesti kansainvälisissä vaihdoissa osaamisperusteisesti. Skellefteåssa kehitetyt tuotteet on tarkoitus testata sekä tuotteistaa kokonaisuus. Hankkeen tulokset taas levitetään barcelonalaisten toimesta. Barcelonassa ammatillisen oppilaitoksen lisäksi toisena kumppanina on XARXA FP -verkosto, johon kuuluu yli 20 eurooppalaista kaupunkia.  REDUa edustivat tapaamisessa Jari Koivumaa, Erkki Jääskö, Riikka Knuuti, Ismo Molkoselkä ja Tarja Suopajärvi. 

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    28.11.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>