Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 1.2.2019 - 31.5.2019

Osaamista työelämän tarpeisiin

Osaamista työvoimapoolista -hanke edistää osaavan työvoiman saatavuutta

osaamista työvoimapoolista web.jpg

Lappilaiset työnantajat kamppailevat edelleen työvoiman saatavuudesta. Osaavan työvoiman rekrytoimisesta on tullut jopa yritysten kasvun este, eikä helpotusta ole näkyvillä. Työvoiman kohtaantohaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaisia innovatiivisia avauksia. Lapin koulutuskeskus REDU kumppaneinaan Eduro-, Saura- ja Seita-säätiöt ratkaisevat näitä haasteita yhteisessä kehittämishankkeessa. Osaamista työvoimapoolista-hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteistyömalli työelämän vaatimusten ja työvoiman osaamistarpeiden kohtaamiseksi. Mallin avulla turvataan työntekijöiden ammattitaito myös tulevaisuudessa.

Työvoimapoolissa työttömät työnhakijat, työelämän ulkopuolella olevat ja opiskelijat saavat kehittää ja päivittää osaamistaan vastaamaan paremmin työnantajien tarpeita. Työelämässä tapahtuneet muutokset esimerkiksi kansainvälistymisen ja digitalisaation myötä vaikuttavat siihen, että osaamista täytyy päivittää ja lisätä jatkuvasti. Kehittämishanke kytkeytyy vahvasti ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteisiin. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on huomioida opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen yksilöllisemmin ja laajemmin.

Reformin mukaisesti hankkeessa mahdollisestaan asiakkaille joustavat ja nopeat opintopolut. Työvoimapoolissa asiakkaille räätälöidään henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma pohjautuu aiemmin hankittuun osaamiseen ja työnantajien tarpeisiin. Olennaista on se, että osaamista lisätään sen verran, että se edistää työllistymistä. Opiskelu voidaan toteuttaa joustavasti eri mahdollisuuksia hyödyntäen, esimerkiksi koulutussopimuksen, oppisopimuksen tai työpajaopiskelun avulla.

Yhteistyömallissa syvennetään myös opettajien ja säätiön valmentajien yhteistyötä. Uudenlaisen yhteistyön avulla voidaan tukea paremmin esimerkiksi opiskelijoiden opintojen etenemistä, valmistumista ja siirtymistä työelämään.

Hankkeen toteuttajat ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Eduro-säätiö, Saura-säätiö ja Seita-säätiö. Hankkeen kesto on 1.8.2018-31.12.2020 ja sen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/ESR.


Lisätietoja hankkeesta: 

redu.fi/pooli

Projektipäällikkö, Eeva Maijala, puh. 040 658 6577, eeva.maijala@redu.fi 
Projektisuunnittelija, Anssi Aaltonen, puh. 040 182 7848, anssi.aaltonen@redu.fi 
Valmentaja Mikko Kellokumpu, puh. 040 820 1297, mikko.kellokumpu@saurasaatio.fi 
Valmentaja Elli Manninen, puh. 040 848 8516, elli.manninen@saurasaatio.fi 
Valmentaja Marjo Väisänen, puh. 044 742 6230, marjo.vaisanen@eduro.fi 
Valmentaja Hanna Viitasaari, puh. 044 774 1415, hanna.viitasaari@eduro.fi 
Valmentaja Juho Takala, puh. 040 579 4420, juho.takala@seitasaatio.fi

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    1.2.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>