Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 18.8.2017 - 17.9.2017

Ovet avoinna tulevaisuuteen

Opintonsa aloittaneiden ammattilukiolaisten kotiväenilloissa keskustelutti ammatillisen koulutuksen muutos, lukio-opintojen ja ammatillisen yhteensovittaminen sekä nuorten tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet.

ammattilukio_opiskelijat_web.jpg

Uusien ammattilukiolaisten kotiväeniltoja vietettiin 16. ja 17. elokuuta. Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä kertoi opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen ammatillisen koulutuksen muutoksesta. Vuodenvaihteessa voimaan astuvan uuden toimintalain myötä sekä opiskelijoita että työelämää pyritään palvelemaan asiakaslähtöisemmin. Samalla muodostuu täysin uudenlaisia mahdollisuuksia opiskeluun.

- Jatkossa opiskelijalla on koko vuosi aikaa osaamisen hankkimiseen. Osaamista on mahdollista hankkia esimerkiksi kesätöissä tai opintoihin liittyvien harrastusten kautta.

Yhteisten tutkinnon osien tarjonta on tuotteistettu Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä ja niihin on laadittu paljon verkko-opiskelumahdollisuuksia. Tutkinnon osia voi suorittaa kaikissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yksiköissä omasta opiskelupaikasta riippumatta.

- Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, johon tavoiteaikataulu ja opintojen rakenne kirjataan. Tämän suunnitelman toteutumista ja opintojen etenemistä myös seurataan koko ajan.

Ounasvaaran lukion rehtori Risto Kuoksa esitteli vanhemmille lukio-opintojen ja ammatillisten opintojen rytmittämistä. Opinnot jaksottuvat neljän lukuvuoden ajalle siten, että ammatilliset ja lukiojaksot vuorottelevat ja tuovat samalla opintoihin vaihtelevuutta. Viimeinen eli neljäs vuosi on yleensä kokonaan varattu lukio-opinnoille ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

- Useimmilla muilla paikkakunnilla ammattilukiolaisten lukio-opinnot noudattavat aikuisten opetussuunnitelmaa. Rovaniemellä noudatetaan kuitenkin nuorten opetussuunnitelmaa, minkä ansiosta ammattilukiolaiset saavat täysin yhdenvertaista opetusta kokoaikaisten lukiolaisten kanssa.

Ammattilukio-opiskelija valitsee opintojensa alkuvaiheessa suppeat tai laajat lukio-opinnot. Suppeilla opinnoilla tähdätään neljän ylioppilaskokeen suorittamiseen. Laajoilla opinnoilla voidaan suorittaa muun muassa pitkä matematiikka ja yhteensä 4-6 ylioppilaskoetta.

- Halutessaan opiskelija voi suorittaa myös yksittäisiä lukio-opintoja, mikäli se tukee esimerkiksi omia jatko-opintosuunnitelmia.

 

ammattilukio_opiskelijat2_web.jpg

Sonja Pekkala ja Taika Springare ovat tyytyväisiä ammatillisen opiskelun ja lukio-opintojen yhdistämiseen. Se tuo vaihtelua opintoihin ja antaa paljon mahdollisuuksia tulevaisuuteen.

 

Toisen vuoden ammattilukio-opiskelijat Sonja Pekkala ja Taika Springare kertoivat ammattilukio-opinnoista opiskelijan näkökulmasta.

- Ensimmäisenä opiskeluvuonna ei vielä tarvitse tietää kaikkea mitä pitää opintoihin valita. Valintoja tehdään opintojen edetessä sen mukaan, mitä kaikkia ovia haluaa pitää auki. Minä esimerkiksi valitsen sen vuoksi pitkän matematiikan, että se antaa minulle enemmän mahdollisuuksia tulevaisuuden suhteen, Taika kertoo.

- Minä olen itse valinnut kursseja joita haluan käydä. Opo on hyvä apu omien opintojen ja kurssien valintaa miettiessä, Sonja kehuu.

Sekä Sonja että Taika opiskelevat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja valmistuvat siis neljän vuoden opiskelurupeaman jälkeen sekä lähihoitajiksi että ylioppilaiksi.

- Minulla halu auttaa ihmisiä sai hakeutumaan tälle alalle, Taika kertoo. Työssäoppimisjaksoilla olen nyt päässyt seuraamaan muun muassa lääkäreitä työssään, ja se ammatti on alkanut kiinnostamaan.

- Minä taas haluan sairaanhoitajaksi ja olen valinnut lukio-opinnoissa sitä tukevia opintoja, kuten psykologiaa, Sonja kertoo.

Tytöt korostavat sitä, kuinka oppilaitosten henkilökunta on hyvänä tukena ja apuna opintojen edetessä ja valintoja tehtäessä.

- Kursseja ei valita kavereiden takia vaan itsemme takia, tytöt muistuttavat.

Sekä Taika että Sonja korostavat sitä, että he haluavat pitää opintojensa avulla mahdollisimman monia ovia avoinna tulevaisuuden suhteen.

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    18.8.2017

 

Takaisin tiedotearkistoon>