Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 28.12.2017 - 1.2.2018

REDUlaisen arvolupaus ja REDU 2030 VISIO

Yhtymäkokous on 21.12.2017 hyväksynyt REDUlaisen arvolupauksen ja REDU 2030 VISION. Nämä tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

 
REDUlaisen arvolupaus:
Olemme yhdessä tekeviä, vastuullisia ja asiakaslähtöisiä

REDUlaisen arvolupaus perustuu syksyllä 2017 henkilöstön kanssa tiimeittäin käytyihin arvokeskusteluihin. Keskustelujen pohjalta valittiin kolme arvoa, jotka kuvattiin arvolupauksen muodossa. Lue lisää arvolupauksesta >>
 

REDU 2030 visio:
Olemme askeleen edellä osaamisen kehittämisen ratkaisuissa

Lähtökohtana uudessa visiossa on se, että tulevaisuus tehdään tekemällä ja arvolupauksen mukaisesti nimeomaan yhdessä tekemällä!

REDU 20130 visio pohjautuu REDUn johdon kesällä 2017 toteutettamaan tulevaisuuden ennakontiin, jossa REDUlle ja sen toimintaympäristölle (Lappi) laadittiin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Ammatillinen koulutus uudistuu ja Lappi toimintaympäristönä on muuttuu, joten myös REDUn uusi visio on tavoitteellinen ja haastava. Vuoteen 2030 on aikaa vielä 12 vuotta, joten vision on sen mukainen. Uuden vision suuntaisesti laaditaan suunnitelmakausittain strategiset kehittämisen painopistealueet sekä toimintavuosittain sitovat tavoitteet osanta toiminta- ja taloussuunnittelua. Vuosien 2018 - 2020 kehittämisen painopistealueet on vahvistettu yhtymäkokouksessa 21.12.2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Tarkempi kuvaus REDU 2030 visiosta >>

REDUlaisen arvolupaus: Olemme yhdessä tekeviä, vastuullisia ja asiakaslähtöisiä REDU 2030 - visio: Olemme askeleen edellä osaamisen kehittämisen ratkaisuissa

Kirjoittanut Pertti Heikkilä
Julkaistu    28.12.2017

 

Takaisin tiedotearkistoon>