Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 25.8.2020 - 31.10.2020

REDUn uudet järjestyssäännöt

Kuntayhtymän johtaja on 25.5.2020 päätöksellä A11/2020 vahvistanut REDUn uudet järjestyssäännöt. Nämä uudet säännöt koskevat REDUn eli Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasprort Lapin Urheiluopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä osittain myös vierailijoita.

Kaikilla oppilaitosyhteisössä toimivilla eli opiskelijoilla, henkilökunnalla ja vierailijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta turvallisuudelle, viihtyvyydelle sekä yhtäläiselle ja oikeuden mukaiselle kohtelulle oppilaitosyhteisössä. Järjestyssäännöt edistävät myös koulutuksille asetettujen kasvatus-, ammattitaito- ja osaamistavoitteiden saavuttamista. Opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön on säädetty Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 80 §.

Uudet järjestyssäännöistä on pyritty tekemään entistä selkokielisemmät mm lisäämällä sääntöjen pykäliin tiivistetyt otsikkotekstit, joissa on esitetty tiivistetysti pykälän keskeisin sisältö. Lisäksi sisällössä on huomioitu uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muuttuneet säädökset ja käsitteet. Uudet säännöt huomioivat aiempia paremmin myös henkilökohtaistamisen. Nyt niissä on huomioitu etistä paremmin yksilölliset erilaiset oppimispolut ja siihen liittyvät joustavat oppimisjärjestelyt.

Seuraaviin pykäliin on tullut merkittäviä muutoksia:

  • 1 §: Opetukseen osallistuminen: Opiskelijan luvattomiin poissaoloihin puututaan jatkossa 5 työpäivän luvattoman poissoalon jälkeen, kun aiemmin raja oli 10 työpäivää.
  • 3 § Asiallinen käyttäytyminen: Tarkennettu hygieniaohjeita, kielletty tulemasta sairaana oppilaitokseen sekä kielto voimakkaiden hajusteiden käytöstä
  • 9 § Eläimet (uusi pykälä): Kielletään eläinten tuonti oppilaitokseen tietyin poikkeuksin.

Uudet järjestysäännöt ovat nähtävillä REDUn verkkosivujen opiskeljiasivuilla osoitteessa redu.fi/jarjestyssaannot sekä tämä tiedotteen liitteenä.

Kirjoittanut Pertti Heikkilä
Julkaistu    25.8.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>