Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 30.3.2020 - 11.5.2020

Rekrykoulutuksella lihateknologian töihin

REDU Edu Oy:n toteuttamalla rekrykoulutuksella koulutetaan työntekijöitä uuteen liha-alan laitokseen, joka on juuri aloittamassa toimintaansa.

DSC04648.jpg

Projektipäällikkö Minna Sinkkonen esittelee tuotantolaitoksen tiloja. 

 

Lapin Nahka Oy:n liha-alan laitos on valmistumassa Rovaniemen Someroharjulle. Yrityksen toiminnan käynnistyessä on tarvetta myös osaavalle ja motivoituneelle henkilöstölle. Yritys hakeekin työvoimaa kesäkuussa alkavan rekrykoulutuksen kautta. Alkuvaiheessa tarkoituksena on kouluttaa 15-20 henkilöä elintarviketehtaan tuotantotehtäviin. Toiminnan pyöriessä täydellä teholla, tulee henkilöstövahvuus olemaan noin 40 henkilöä.

 

Huippuluokan tasoa lihanjalostuksessa

Projektipäällikkö Minna Sinkkonen esittelee pian valmistuvaa laitosta, sen tiloja ja laitteita. Elintarviketehdas tulee edustamaan aivan huippuluokan tasoa lihanjalostuksessa. Vastaavia linjoja on tällä hetkellä isoissa lihataloissa. Huolellinen suunnittelu sekä laitteiden että tilojen käytön suhteen on vakuuttavaa.

Pelkästään pakastetiloja rakennuksesta löytyy 1000 neliömetrin verran. Kaikkien tilojen sijoittelu on suunniteltu siten, että tuotantoketju toimii mahdollisimman jouhevasti. Kellarin teknisistä tiloista löytyy muun muassa lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla pakasteista vapautuva lämpö hyödynnetään edelleen. 

 

Tehokkuus, toimintavarmuus, hygienia

Tehtaan suunnittelussa tärkeimpinä asioina ovat olleet tehokkuus, toimintavarmuus ja hygieniataso. Huippunykyaikainen hygieniataso mahdollistaa lihan viennin mihin vain.

Tehokkuutta on varmistamassa muun muassa leikkuulinjan älykkyys. Linja ohjaa leikkuutyötä reseptiikan mukaan ja kommunikoi jatkuvasti leikkuutyylin kanssa. Linja mittaa jatkuvasti hävikkiä ja hallitsee leikkuuta siten, että raaka-aine tulee hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

- Esimerkiksi uudelle henkilölle linja voi määritellä helpompia paloja, Minna kertoo.

Toimintavarmuudesta huolta pitää tarkoin valittu laitekanta. Muun muassa huoltotoimenpiteiden joustavuus on haluttu huomioida. Laitekantaa valittaessa on huomioitu myös ilmasto ja hiilijalanjälki. 

- Työturvallisuus tehtaalla on huippuluokkaa, tuotantopäällikkö Mika Kuja-Aro kertoo. 

- Työntekijöille on muun muassa hankittu huolella mietityt ja valikoidut varusteet, jotka omalta osaltaan pitävät huolta työturvallisuudesta. 

 

DSC05408.jpg

Tuotantopäällikkö Mika Kuja-Aro suojavarusteiden kera


Poromiesten työtä helpottamaan

Tuotantolaitoksen pääraaka-aine on poro. Tulevaisuudessa suunnitelmana on laajentaa toimintaa myös muihin raaka-aineisiin.

- Poropuolella ollaan murroksen edessä. Alaa vaivaa eläköityminen ja työvoimapula. Poromiehiä on entistä vähemmän, Minna pohtii.

- Uusi tuotantolaitos mahdollistaa poromiesten työtaakan helpottamisen. Poromiehet voivat ottaa osan työstä palveluna meiltä ja täten helpottaa omaa toimintaansa. Tässä tehdään samalla kulttuurinmuutosta liha-alalle.

Yritys on tehnyt poromiesten kanssa yhteistyötä ja tähänkin saakka nahkojen ostamisen ja niiden jatkojalostamisen myötä.

- Nyt mukaan yhteistyöhön tulee tämä uusi näkökulma laajemman toiminnan kautta. Täällä porosta voidaan hyödyntää kaikki mahdollinen, Mika Kuja-Aro muistuttaa. 

 

Henkilöstöä rekrykoulutuksen avulla

Työtehtäviä, joihin uutta henkilöstöä tarvitaan, ovat muun muassa pakkaamon ja varaston tehtävät sekä lihan leikkuu. Lihapuolen työt ovat osittain sesonkiluonteisia, joten eri aikoina on mahdollista tehdä erilaisia työtehtäviä. Samalla työn mielekkyys ja vaihtelevuus lisääntyy.

- Toivomme hakijoiksi henkilöitä, joilla on pohja lihanleikkuuseen tai elintarviketyöhön. Aluksi osa työstä on sesonkityötä, Minna kertoo.

- Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kuitenkin asenne ja motivaatio.

Rekrytoitavan henkilöstön koulutuksen toteuttaa REDU Edu Oy. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, kokonaiskeston ollessa 60 päivää. Puolet koulutuksesta toteutetaan työpaikalla.  

Koulutukseen hakeudutaan 11.5.2020 mennessä osoitteessa www.te-palvelut.fi (koulutusnumero 691061). Lisätietoja sähköpostitse kari.rekila@redu.fi.

 

Lihalaatikot_Pokka_www.jpg

 

 

 

 

 

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    30.3.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>