Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 4.5.2016 - 1.9.2016

Ristiinvalittavien opintojen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2016-2017 on alkanut

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttiin kuuluvat Lapin yliopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun matkailualojen opiskelijat valita tiettyjä opintoja ristiin muiden MTI:n oppilaitosten valikoimista. Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2016-2017 ristiinvalittaviin opintoihin on käynnissä ja päättyy 31.8.2016.

Opiskelijoilla on jälleen mahdollisuus ilmoittautua mukaan ristiinvalittaviin opintoihin eli valita suoritettavakseen tiettyjä opintoja MTI:n toisista oppilaitoksista. Ristiinvalittavat opinnot tarjoavat opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa osaamistaan matkailualan moninaisissa tehtävissä.

Ristiinvalittavissa opinnoissa opiskelijat pääsevät myös verkostoitumaan tuleviin kollegoihin ja tutustumaan matkailualan ja sen ammattien eri ulottuvuuksiin jo opintojensa aikana.

Korkeakouluista on kustakin avattu neljä opintojaksoa kaikkien MTI:n opiskelijoiden suoritettavaksi. Pääosin opintojaksot ovat tuttuja viime vuoden ristiinvalittavien opintojen tarjottimelta. Ammattikorkeakoulusta tarjolla on mm. vieraanvaraisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä opintojaksoja, yliopistolta vastuullisuuteen ja toimintaympäristöihin liittyviä opintojaksoja. Osa korkeakoulujen ristiinvalittavista opinnoista on suunnattu erityisesti Lapin matkailuopiston opiskelijoille ja ne on koottu yhteen Vieraanvaraisesti ja vastuullisesti matkailualan tehtävissä -kokonaisuuden alle.
 
Lapin matkailuopistosta on korkeakouluopiskelijoille tulevana lukuvuonna tarjolla entistä laajempia kokonaisuuksia. Korkeakouluopiskelijat voivat valita suoritettavakseen, ja omaan tutkintoon liitettäväksi, kokonaisia Lapin matkailuopiston tutkinnon osia. Tutkinnon osat sisältävät muutaman viikon lähiopetusta sekä noin 5 viikkoa käytännön työskentelyä, riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Opiskelijoiden sopivat itse aikataulut siten, etteivät omat opinnot kohtuuttomasti kärsi. Käytännön työskentelyosan voi suorittaa heti opetuksen perään tai vielä opetusta seuraavan lukukauden aikana. Ajankäytön vastapainoksi opiskelijat saavat rautaisannoksen käytännön osaamista ja ammattitaitoa valitsemaltaan aihealueelta.
 
Ilmoittautuminen ristiinvalittaviin opintoihin 31.5.2016 saakka.

Kurssikuvaukset ja ilmoittautuminen.

Kirjoittanut Mikko Vehkaperä
Julkaistu    4.5.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>