Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 17.2.2021 - 19.3.2021

Rovaniemeä kehitetään kumppanuusyhteistyössä

Rovaniemen kaupunki, Lapin AMK, Lapin yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ovat solmineet kumppanuussopimuksen.

Rollo ja skolet kumppanuussoppari 2021.jpg

Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin verkossa 15.2.2021. Kuvassa vasemmalta ylhäältä lukien Antti Koski, Riitta Rissanen, Veli-Pekka Laukkanen, Antti Syväjärvi, Ulla-Kirsikka Vainio, Tuula Rintala-Gardin, Outi Hyry-Honka ja Saija Niemelä-Pentti. 

 

Rovaniemi halutaan tehdä tunnetuksi kaupunkina, jossa on laadukasta pohjoisuuteen liittyvää erityisosaamista, tutkimusta, tuotekehitystä ja tiedontuotantoa.

Kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä tehdään erityisesti arktiseen ja olosuhdeosaamiseen, matkailuun ja tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan liittyen.

Lapin ammattikorkeakoulun rehtori/toimitusjohtaja Riitta Rissasen mukaan sopimus on sisällöltään laaja, mutta kumppanusten onneksi yhteistyötä ei tarvitse käynnistää tyhjästä.

- Paljon on jo tehty yhteistyötä ja kumppanuussopimuksen myötä vahvistamme Rovaniemeä opiskelukaupunkina ja samalla vahvistuu yhteistyömme dynamiikka.

 

Arktisuus kestävänä voimana

Kumppanusten tavoitteena on arktisen osaamisen näkyväksi tekeminen, mikä edellyttää sekä koordinointia että viestinnällistä yhteistyötä. Kehittämishankkeita on käynnissä mittava määrä, eivätkä kaikki hanketoimijat välttämättä tunne toistensa tekemistä. Tätä varten on suunnitteilla hanketyön kohtaamispaikka.

Sopimusvalmistelun yhteydessä on haettu myös seutukunnan vahvuuksia ja yhteisiä kehitysnäkymiä matkailussa. Tavoitteena on lisätä matkailutoiminnan ekologisuutta ja sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kestävyyttä. Myös matkailualan tuotekehityksessä, palvelumuotoilussa ja alustatalouden vahvistamisessa on vielä kehittämismahdollisuuksia.

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta ovat kumppanuussopimuksen osapuolille yhteisiä aiheita ja jo entuudestaan kaikkien strategioissa. Korona ja sote-uudistus toimivat tulevaisuuden palvelujen ja etähoivan ajureina, ja hyvin hoidettuina ne tulevat lisäämään kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Rovaniemen roolia hyvinvoinnin ja liikunta-alan edelläkävijänä on mahdollista vahvistaa kumppanuusyhteistyön myötä. Tähän tähtää jo käynnistynyt liikunnan ja valmennuksen innovaatio-, kokeilu- ja kehittämistoiminta Ounasvaaran Santasportissa.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtaja Saija Niemelä-Pentti muistuttaa käytännön yhteistyön tärkeydestä muutoksen toteutuksessa.

- Uudet avaukset ovat tärkeitä, mutta myös olemassa olevaa on osattava kehittää. Liikunnan kokonaisuus on tästä erinomainen esimerkki. Liikunnan osaamiskeskittymä on mahdollista tehdä Rovaniemelle.

 

Jaettu tieto tekemisen tukipilarina

Käytännön yhteistyömuotoina tulevat kysymykseen muun muassa asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen (tiedonvaihto ja asiantuntijayhteistyö, verkoston rakentaminen) ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, jossa keskitytään erityisesti digitalisaation, hiilineutraaliuden ja palvelu- ja liiketoiminnan uusiin TKI-avauksiin. Koulutusyhteistyötä tullaan tekemään kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi muun muassa työn opinnollistamisen ja jatkuvan oppimisen menetelmin.

Tutkimuksen ja työelämälähtöisen soveltavan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kaupungin elinkeinoelämässä. Toisaalta yhteistyöllä voidaan tukea opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä muun muassa harjoitteluin ja opinnäytetyöaihein: erityisenä kohderyhmänä tulevat huomioiduksi kansainväliset opiskelijat. Opiskelijayrittäjyyttä halutaan tukea niin ikään.

Tiedolla johtaminen on ajankohtainen teema myös kuntasektorilla. Elinkeino- ja työelämälähtöisen TKI-toiminnan vahvistamista varten luodaan osaamis- ja innovaatioekosysteemi, joka kytkeytyy kansallisiin ja kansainvälisiin arvoverkostoihin.

Yhteistyötä koordinoivat palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin (Rovaniemen kaupunki), osaamispäällikkö Outi Hyry-Honka (Lapin ammattikorkeakoulu), koulutus- ja kehittämispalvelujen johtaja Antti Koski (Lapin yliopisto) ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen (REDU). Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön teemat ja toimenpiteet tarkemmin. Sopimus on voimassa kolme vuotta.

- Sopimuksen teemat ovat meille tärkeitä ja kolme vuotta on melko lyhyt aika. Meidän tulee käyttää aikamme hyvin ja viisaasti, kiteyttää Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

 

Kirjoittanut Heli Lohi, Lapin AMK
Julkaistu    17.2.2021

 

Takaisin tiedotearkistoon>