Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 18.1.2021 - 17.2.2021

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa

Hankkeesta laaja-alaista tukea maahanmuuttajien koulutuspoluille

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa –hanke on päättynyt 31.12.2020.

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Ammattiopisto Lappian koordinoima hanke alkoi 1.10.2018. Hankeverkostoon kuului koulutustoimijoita koko Lapin alueelta: Lappia-Koulutus Oy, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU, Lapin AMK, Pohjantähti-opisto, Peräpohjolan Opisto, Rovala-Opisto, Meriva sr, Tornion Työvoimalasäätiö ja Eduro-säätiö.

SUJUVA-hankkeessa oppilaitokset ovat kehittäneet ammatillista ja siihen valmentavaa koulutusta eri oppimisympäristöissä työelämälähtöisesti, vahvistaneet joustavia siirtymiä, opiskeluvalmiuksia, osaamista ja S2-kielitaitoa. Opistot ovat edistäneet kaksisuuntaista kotoutumista, luku- ja kirjoitustaitoa, yrittäjyyttä ja tuottivat tukimateriaalia. Säätiöt ovat toteuttaneet oppilaitosyhteistyössä koulutusvalmennusta tukea tarvitseville ja tuottaneet selkomateriaalia. Oppilaitoksista, opistoista ja säätiöistä koostuvan verkoston toiminnan keskiössä oli maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen, tukeminen ja kotoutumista edistävien toimien kehittäminen sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämi­nen.

- Maahanmuuttajien koulutuspolun eri vaiheissa, eri oppimisympäristöissä ja toimijoiden tuella on vahvistettu kohderyhmän kieli-, luku- ja kirjoitustaitoa. Näiden taitojen kehittyminen ja tuotetut oppimismateriaalit ovat edistäneet henkilöiden osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja henkilökohtaistamisprosessin kehittämistä sekä ohjaamista soveltuviin koulutuksiin. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali ja hyvät käytänteet ovat kaikkien hanketoimijoiden hyödynnettävissä, tiivistää Irja Palo hankkeen hyötyjä.  

- Hankkeessa on hyvin konkreettisin toimenpitein tuettu maahanmuuttajien etenemistä omalla koulutuspolullaan. Tämä edistää merkittävällä tavalla maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaamme, mikä on hyvin tärkeää muun muassa Lapin veto- ja pitovoiman näkökulmista. Myös oppilaitosten opetushenkilöstö on kokenut hanketoimijoiden opiskelijoille antaman avun tärkeäksi heidän oman opetustyön näkökulmasta, sanoo Lappian hanketoiminnasta vastaava innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas.

Hankeaika oli 1.10.2018 – 30.6.2020. OPH myönsi hankkeelle jatkoajan vuoden 2020 loppuun koronaviruspandemiasta johtuen.

Hankkeen projektipäällikkönä Lappiassa on toiminut Ellinoora Köpman ja hänen sijaisenaan hankkeen päätösvaiheessa Irja Palo.

Kirjoittanut SUJUVA-hanke
Julkaistu    18.1.2021

 

Takaisin tiedotearkistoon>