Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 29.3.2019 - 31.8.2019

Solja Upolalle OTTU ry:n tunnustuspalkinto

Tunnustuspalkinto jaettiin Solja Upolalle torstaina 28.3. Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry vuosiseminaarissa. REDUssa markkinointiviestinnän lehtorina työskentelevä Upola väitteli tammikuussa Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta.

Solja Upola vaaka.png

OTTU ry:n vuosiseminaarissa FT, dosentti ja ammattikasvatusneuvos Pentti Rauhala totesi tunnustuspalkinnon perusteluissa, että Upolan väitöstutkimus kohdistuu liiketalouden toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, mutta on tutkimuksena relevantti myös muiden alojen ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun. Tutkimuksen erityinen ansio on siinä, että sen tekijä on tutkiva opettaja, joka on 10 vuotta tehnyt oman 20-vuotisen opetustyönsä rinnalla tutkimus- ja kehittämistyötä työelämäorientoituneeksi projektioppimiseksi kehittämästään pedagogisesta toimintamallista.

Ammatillisen koulutuksen reformissa toteutuvaan entistä laajempaan työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen on kohdistunut osin voimakastakin julkista kritiikkiä. Upolan laajaan aineistoon pohjautuva väitöstutkimus osoittaa, että hänen kehittämänsä ja tutkimansa työelämäorientoitunut projektioppiminen on johtanut perinteistä oppilaitosmuotoista oppimista vahvempaan sitoutumiseen ja sisäiseen motivaatioon. Tutkija toteaa kuitenkin uudenlaisen työpaikkaoppimisen edellyttävän opettajilta menemistä mukavuusalueen ulkopuolelle sekä uudenlaisia taitoja.

Perusteluissa todetaan myös, että tutkimus täyttää erinomaisesti OTTU ry:n tunnustuspalkinnon kriteerit sekä tieteellisenä tutkimuksena että ammatillisen koulutuksen työpaikkaoppimista edistävänä innovaationa. Olisi toivottavaa, että tuore tohtori osallistuisi jatkossa sekä kasvatustieteellisillä foorumeilla että julkisuudessa työssäoppimisen pedagogiikkaa koskevaan keskusteluun.

Professori Petri Nokelainen korosti miten projektioppiminen työelämän konteksteissa on ammatillista koulutusta uudistava ja kehittävä oppimisen muoto, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella autenttisissa työelämätilanteissa ja opettajille mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti Lisäksi projektioppiminen kehittää luonnollisella tavalla oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä ja siten myös koulutuksen työelämälähtöisyyttä.

Nokelaisen mukaan Upola on työssään tarkastellut ansiokkaasti työelämäorientoituneen projektioppimisen piirteitä sekä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien ominaisuuksia. Monimenetelmätutkimuksen tuloksena on syntynyt työelämäorientoituneen projektioppimisen pedagoginen malli, joka hyödyntää modernilla ja monipuolisella tavalla psykologian, sosiologian ja kasvatustieteen teorioita. Työ on asetelmaltaan haastava, mutta tutkija on onnistunut hienosti laatimaan selkeästi jäsennellyn ja uutta tieteellistä tietoa tuottavan akateemisen väitöskirjan.

Upola väitteli tammikuussa Lapin yliopistosta. Väitöstyön ohjaajina ovat toimineet dosentti Marjaana Kangas ja professori Heli Ruokamo Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta. Upola on suorittanut vuonna 1997 taiteen maisterin ja kuvataideopettajan tutkinnot Lapin yliopistossa. Lisäksi hän on toiminut markkinointiviestinnän lehtorina Lapin koulutuskeskus REDUssa vuodesta 1997 lähtien.

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

Lue lisää Upolan väitöksestä

Kirjoittanut LaY/Viestintä/J-EK
Julkaistu    29.3.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>