Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 22.2.2018 - 12.3.2018

Tiedote opiskelijalle, joka on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 1.1.2018

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä uudistuu ja myös tutkintojen perusteet. Ennen uuden lainsäädännön voimaan tuloa 1.1.2018 aloittanut opiskelija voi valita, suorittaako tutkinnon loppuun nykyisten vai uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ennen 1.1.2018 perustutkintokoulutuksen aloittanut opiskelija

Opiskelijalle, joka on aloittanut ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ennen 31.12.2017 ja jatkaa koulutuksessa 1.8.2018 jälkeen, voi suorittaa tutkintonsa loppuun nykyisillä tutkinnon perusteilla vuoden 2021 loppuun saakka.

Opiskelija voi myös ilmoittaa haluavansa siirtyä suorittamaan tutkintonsa loppuun uusien, 1.1.2018 voimaan tulevien uusien perustutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ammatillisen perustutkinnon sisältö ja tutkinnon osat ovat osassa perustutkintoja samansisältöisiä, ja osassa perustutkintoja tutkinnon sisältöä ja rakennetta on uudistettu mittavammin. Siirryttäessä perustutkinnon perusteiden välillä, kaikki opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi uusia tutkinnon perusteita ja opiskelijalle aiheutuvien lisäsuoritusten määrä minimoidaan tai niitä ei tule ollenkaan. Uudistusten vaikutus on sekä ammatillisiin tutkinnon osiin, että yhteisiin tutkinnon osiin.

Näyttötutkintona, aikuiskoulutuksena aloitettu perustutkinto; Jos tutkinto suoritetaan loppuun opiskelijan aloitusajankohdan mukaisilla perustutkinnon perusteilla, ja tutkinto on aloitettu näyttötutkintona (entinen aikuiskoulutus), ei yhteisiä tutkinnon osia suoriteta (yhteisiä tutkinnon osia ovat mm. viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, kuten äidinkieli, englanti, ruotsi, sekä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen). Mikäli näyttötutkintona (aikuiskoulutus) aloitettu perustutkinnon suorittaminen halutaan vaihtaa uusiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2018, opiskelijan tutkintoon sisältyvät pakollisina tutkinnon osina yhteiset tutkinnon osat.
 

Perustutkinto-opiskelija, joka on aloittanut koulutuksen 1.1.2018 jälkeen:

Opiskelijan tutkinnon suorittamisessa noudatetaan uutta reformin lainsäädäntöä ja voimassa olevia perustutkinnon perusteita. Uuden lain mukaiset perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018, jolloin kaikki vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Henkilökohtaistamisessa pyritään huomioimaan 1.8.2018 voimaan tulevat tutkinnon perusteet niin, että opiskelija ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen tutkinnon perusteiden vaihtuessa. Opiskelija ei voi itse päättää tutkinnon perusteiden valinnasta.

Toimintaohje

Pyydämme ammatillisen perustutkinnon opiskelijaa, joka on aloittanut REDUssa opiskelun ennen 31.12.2017, täyttämään liitteenä olevan lomakkeen ja vahvistamaan oman tutkinnon perusteiden valinnan. Lomake tulee allekirjoittaa ja palauttaa omaohjaajalle maanantaihin 12.3.2018 mennessä. Alaikäisen opiskelijan lomakkeen allekirjoittaa opiskelijan lisäksi huoltaja tai muu laillinen edustaja.

REDU tiedote opiskelijan tutkintovalinta tutkintojärjestelmän uudistuessa 1.1.2018.pdf

Lomakkeen palauttamatta jättäminen tulkitaan, että opiskelija jatkaa 1.8.2018 koulutuksessa REDUn suosituksen mukaisen tutkinnon perusteen mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Opiskelijan omaohjaaja
Opinto-ohjaaja
Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut Riitta Karusaari, koulutuspäällikkö sähköposti etunimi.sukunimi@redu.fi

Kirjoittanut Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari
Julkaistu    22.2.2018

 

Takaisin tiedotearkistoon>