Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 9.4.2020 - 3.7.2020

Työelämälähtöisyyttä metsäalan koulutukseen

Kuluneen talven aikana REDUn metsäkonetyömaalla on nähty alan yrittäjiä tavallista tiiviimmin. Vastaavasti opettajat ovat käyneet työelämäjaksoilla urakoitsijoiden työmailla. METKO-hankkeessa luodaan yhteistyön malleja yritysten ja oppilaitosten välille.

Uusilla toimintamalleilla tiiviimpää yhteistyötä

REDUn metsäalan opettaja Juha Mikkola toimii METKO-hankkeessa asiantuntijaopettajana. Hän on mukana kehittämässä toimintamalleja, joilla alan opetusta saadaan tiivistettyä entistä työelämälähtöisemmäksi. Hankkeessa etsitään uusia yhteistyön malleja ja kehitetään opettajien käytännön osaamista.

- Tarkoituksenamme on tiivistää ja lähentää alan yrittäjien ja metsäopettajien yhteistyötä. Opettajat menevät työelämäjaksoille yrittäjien työmaille, ja vastaavasti koneyrittäjät tulevat meidän opetustyömaille antamaan työelämälähtöisyyttä opetukseen, Juha kertoo.

- Yhteistyö on hyvällä mallilla ja tulee varmasti tämän hankkeen myötä jatkumaan.

 

Juha_Mikkola.jpg
Juha Mikkola toimii METKO-hankkeessa asiantuntijaopettajana. 

 

Metsäalan yrittäjä Janne Kaihua kuuluu METKO-hankkeen ohjausryhmään. Hän kiittelee sitä, että opettajien työelämäjaksot on tämän hankkeen kautta saatu nopealla aikataululla toteutumaan. Hän myös toivoo, että jaksot jäisivät pysyväksi käytännöksi.

- Tämä hanke tuntuu sellaiselta, että saadaan oikeasti konkreettisia tuloksia aikaiseksi, Janne miettii.

 

Työelämälähtöisyyttä opetukseen

Janne Kaihua on Hirvaalla sijaitsevalla opetustyömaalla tuomassa työelämälähtöisyyttä opetukseen. Yrittäjä on viikon ajan opetuksen mukana tutustumassa toimintaan ja tuo samalla omaa osaamistaan ja ajatuksiaan hyödynnettäväksi opetustoiminnassa.

- Olen opettanut opiskelijoille tämän viikon aikana muun muassa ajokoneen käyttöä, kuormaimen hallintaa ja tarkistusmittausta, Janne kertoo.

Kaihua on itsekin opiskellut alan perustutkinnon noin 20 vuotta sitten. Tuolloin oppilaitos sijaitsi vielä Hirvaalla. Perusasiat alalla ja opetuksessa eivät isossa kuvassa ole juurikaan muuttuneet, mutta kalusto on mennyt niistä ajoista eteenpäin. 

- Muistan, että koneen käyttöajasta ja sen lisäämisestä opetuksessa keskusteltiin jo silloin. Varsinkin sellaisille opiskelijoille, jolla ei ole ennestään koneiden käytön taustaa, se on tärkeää, hän painottaa.

Tärkeä asia, johon yrittäjä kiinnittää huomiota, ovat opiskelijoiden työelämävalmiudet.

- Työelämän vaatimukset ovat kasvaneet kuljettajien osalta ja tehtäviä on tullut lisää. Valmiudet pitää olla kunnossa, kun mennään työelämään, oli sitten kyseessä työssäoppimisjaksolle tai töihin meno, Janne painottaa.

Yrittäjälle viikko opetusmetsässä on ollut mielenkiintoinen. Opettajien kanssa on tullut käytyä paljon keskusteluja ja näkemyksiä on vaihdettu.

- Olen päässyt näkemään mistä sitä lähdetään liikkeelle. Samalla olen voinut tuoda esille omia näkemyksiäni siitä, miten täälläkin toimintaa voisi kehittää työelämälähtöisempään suuntaan ja lähemmäs niitä oikeita työmaan toimintatapoja ja olosuhteita, Janne kiittelee.

 

Janne_Kaihua.jpg
Metsäalan yrittäjä Janne Kaihua kokee tärkeänä, että työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö tiivistyy. 

 

Opettajan tietotaidon päivittämistä

Metsäalan opettaja Marko Tyni on kahden viikon pituisella työelämäjaksolla Janne Kaihuan metsäkonetyömaalla Vikajärvellä. Jakson aikana hän on osallistunut työmaan normaaleihin työtehtäviin ja toiminut harvesterinkuljettajana.

- Olen aiemmin ajanut 15 vuoden ajan työkseni harvesteria, mutta paljon on niistä ajoista tullut muutoksia. Suurin muutos on tullut tietojärjestelmäpuolella sekä kone- ja automaatiopuolen kehityksessä, Marko kertoo.

- Muuten tämä on kuin polkupyörällä ajoa, kun sen kerran oppii niin aina osaa, hän nauraa.

Marko kokee työelämäjakson antoisaksi ja pitää sitä hyvänä mahdollisuutena opettajalle kehittää omaa osaamistaan.

- Koulumaailmaan aion viedä tältä jaksolta vielä enemmän yrittäjähenkisyyttä ja enemmän sitä toimintamallia mitä täällä työelämässäkin on. Suosittelen tällaisen mahdollisuuden hyödyntämistä muillekin. Omaa tietotaitoa on hyvä aina toisinaan päivittää, Marko tiivistää.

 

Tyni_ohjaamossa.jpg
Marko Tyni työelämäjaksolla metsätyömaalla Vikajärvellä. 

 

Yhteistyötä oppilaitosten välillä

Työelämäyhteistyön lisäksi METKO-hanke tiivistää alan yhteistyötä oppilaitosten välillä. Hankkeessa Lapin koulutuskeskus REDU tuottaa koneellisen puunkorjuun opintoja Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopintoihin. Ensimmäisessä pilottikoulutuksessa on mukana neljä ammattikorkeakouluopiskelijaa.

- Hankkeen myötä on metsätalousinsinööriopiskelijoille rakennettu puunkorjuun opintokokonaisuuden paketti. Opiskelijat suorittavat kolme tutkinnon osaa REDUssa, ja saavat niistä hyväksilukuja ammattikorkeakoulun valinnaisiin tutkinnon osiin. Nyt opiskelijoilla on menossa neljän viikon työmaajakso teoriajaksojen jälkeen, Juha Mikkola kertoo.

 

kuormanpurku.jpg
Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelija harjoittelee kuorman purkua REDUn työmaalla. 

 

 

Lisätietoa METKO-hankkeesta 

 

 

Video työelämävaihdosta: 

 

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    9.4.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>