Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 18.1.2019 - 27.3.2019

Urakoitsijaksi Lapin suurhankkeisiin

Lappiin on suunnitteilla kansainvälisiä suurhankkeita, joiden onnistumiseen tarvitaan monipuolisesti Lapin pienten ja keskisuurten yritysten osaamista ja ammattitaitoa. Suurten kansainvälisten yritysten kanssa toimimisessa paikalliset yrittäjät törmäävät kuitenkin aivan uudenlaisiin vaatimuksiin ja haasteisiin. Lapin koulutuskeskus REDU järjestää yrittäjille nelipäiväisen koulutuksen, josta saa eväitä ja ohjeistusta suurhankkeisiin osallistumiseen.

tehdas_www.jpg

 

Suurhankkeet tulevat työllistämään monipuolisesti paikallisia yrityksiä. Tarvetta on esimerkiksi rakennusalan, logistiikan, ravitsemis- ja puhtausalan yritysten palveluille. Hankkeisiin osallistuakseen on yrittäjien kuitenkin tiedettävä mitä niissä mukana oleminen vaatii ja miten niihin pääsee mukaan. Tähän tarpeeseen REDU vastaa maksuttomalla koulutuksella, joka järjestetään Rovaniemellä.

- Haluamme, että paikalliset yritykset pääsisivät mukaan tuleviin suurhankkeisiin, Kari Rekilä Lapin koulutuskeskus REDUn työelämäpalvuista kertoo.

- Nyt olisi vielä hetki aikaa valmistautua ja ennakoida asioita, joiden tulisi olla kunnossa kun urakat tulevat kilpailutukseen.

Koulutuksessa annetaan tietoa siitä, mitä suurhankkeissa mukana oleminen vaatii ja minkä asioiden ja selvitysten tulisi olla valmiina ennen kuin tarjouskilpailutuksiin voi osallistua. Projektit ovat usein nopeita, joten ennakointi ja valmistautuminen on niihin osallistumisessa oleellista.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa tilaajavastuulakia, jonka mukaisten velvoitteiden tulee olla kunnossa ja selvitettyinä suurhankkeisiin osallistuttaessa. Koulutuspäivien aikana annetaan myös tietoa muun muassa tarjousten tekemiseen, hinnoitteluun ja sopimusten laadintaan.

- Tyypillisesti pienet yritykset tekevät vankalla kokemuksellaan esimerkiksi hinnoittelun näppituntumalla. Isoissa hankkeissa hinnoittelu on paljon tarkempaa ja tarjouskilpailuihin osallistumisessa pätee sellaisia lainalaisuuksia, joihin yrittäjät eivät ehkä ole aikaisemmin törmänneet, Kari Rekilä mainitsee.

- Toki koulutuksesta saa paljon tarpeellista tietoa liiketoiminnan kehittämiseen ja pienempiin projekteihin ja kilpailutuksiin osallistumiseen, vaikka yritys ei tällä kertaa osallistuisikaan suurhankkeisiin, Rekilä muistuttaa.

Koulutuskokonaisuuden jälkeen yrityksille voidaan räätälöidä tarpeen mukaan täsmäkoulutuksia. Myös muita pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja lyhytkursseja on tulossa tarjolle kevään aikana, yhtenä esimerkkinä näistä suunnitteilla oleva työnantajamielikuvakoulutus.

Koulutukseen voi kysyä vapaita paikkoja osoitteesta maria.kianen@redu.fi

Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Vuonna 2012 lakiin tuli merkittäviä rakennusalaa koskevia tiukennuksia. Tilaajan on lain mukaan pyydettävä ja alihankkijan annettava laissa luetellut selvitykset toiminnastaan.

 

Koulutuksen ajankohta: 
Rovaniemi 27.2.-28.2. ja 26.3.-27.3.2019

Tiedostot

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    18.1.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>