Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 9.10.2017 - 8.12.2017

Utsjokelainen Ara Aikio on vuoden oppisopimusopiskelija

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry on valinnut vuoden 2017 oppisopimuspalkittavat. Palkitut saivat tunnustuksensa OPSO ry:n syysseminaarissa Joensuussa 3.10.2017. Lapin oppisopimuskeskuksen opiskelija, utsjokelainen Ara Aikio valittiin vuoden oppisopimusopiskelijaksi.

DSC04969_web.jpg

Ara Aikio suoritti Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, oppisopimustyöpaikkanaan Utsjoen päiväkodin saamenkielinen osasto. Aran sitoutuminen opintoihin oli esimerkillistä ja tavoitteellista. Hän suoritti näyttötutkinnon kiitettävin arvosanoin puoli vuotta tavoitetta nopeammin dysfasia-diagnoosista ja sen mukanaan tuomista aiemmista huonoista opiskelukokemuksista huolimatta.

Viidensadan kilometrin välimatka lähiopetusjaksoille sekä dysfasian tuomat haasteet eivät lannistaneet opiskelijaa. Opintojen apuna käytettiin sanelinta ja äänikirjoja. Myös erilaiset tavat kuten verkko-opinnot, Skype ja suulliset tentit avasivat hänelle uusia mahdollisuuksia oppia ja osoittaa osaamistaan. Ara sai paljon positiivista palautetta työyhteisöltään, opettajiltaan sekä opiskelukavereiltaan. Aran positiivisuus tarttui työyhteisöön ja lapsiin.

Ara osallistui toiminnallaan aktiivisesti saamen kielen ja kulttuurin edistämiseen päiväkodissa. Hän välitti ja jakoi tietotaitoa ja kulttuuriarvoja saamelaisuudesta lapsille toteuttaen saamenkielisen päiväkodin osaston arvoja ja tavoitteita. Koko työyhteisö sitoutui hänen opintoihinsa ja innostui kehittämään saamenkielisen osaston toimintaa entisestään.

- Nyt olen ensimmäistä kertaa saanut opiskella ilman suuria vaikeuksia. Olen kiitollinen opettajille ja muille henkilöille, jotka rohkaisivat minua ja ottivat huomioon vaikeuteni, joka on osa elämääni dysfaatikkona, Ara kiittelee.

Ara haluaa toiminnallaan ja opinnoillaan edistää saamenkielisten lasten ja perheiden hyvinvointia.

- Saamen kansa on hyvin pieni ja saamenkielistä ammattihenkilöstöä ei ole riittävästi juuri millään alalla. Nyt olisi tarkoitus kehittää saamenkielistä ja kulttuurin huomioivaa varhaiskasvatusalaa.  

Ara toivoo voivansa omalla esimerkillään rohkaista myös muita opiskelemaan.

- Toivon, että kokemukseni innostaisi muitakin hankkiutumaan koulutukseen, vaikka olisikin jokin vamma tai muu hankaluus. Nykyään on monia hienoja apuvälineitä saatavilla. Itse sain apua digitaalisista laitteista, kuten tietokoneista, äänikirjoista, sanelimesta ja älypuhelimesta.

- Olen otettu siitä, että yhteiskunta on hyväksynyt työpanokseni ja siitä saan voimia jatkaa eteenpäin itseni kehittämisessä, Ara iloitsee.

 

 

 

Valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietetään 9.-13.10.2017. Työn ja oppilaitosopiskelun yhdistävää oppisopimuskoulutusta juhlistetaan verkko- ja paikallistapahtumissa ympäri Suomen. Vuosittain oppisopimuksella opiskelee noin 50 000 ihmistä ja määrän toivotaan kasvavan entisestään. Oppisopimusviikossa ovat mukana koulutuksenjärjestäjät ympäri Suomen ja viikon virallisena suojelijana toimii opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

 

Kirjoitimme Aran opiskelusta jo vuosi sitten, lue juttumme täältä!

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    9.10.2017

 

Takaisin tiedotearkistoon>