Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 11.2.2016 - 12.3.2016

Verkkomateriaalia usealle alalle RSGAE-hankkeelta

Ready Study Go Around Europe (RSGAE)-hankkeessa vuosina 2013 - 2015 laadittu lastenhoidon ja vanhustenhoidon verkkomateriaali on valmiina käytettäväksi muun aineiston ohella www.rsgo.eu -sivustolla.

rsgae.jpg

Verkkomateriaaliin pääset suoraan osoitteessa http://www.rsgo.eu/app/fi. Sosiaali- ja terveysalan verkkomateriaalia oli hankkeessa laatimassa Lapin ammattiopiston Porokadun toimipisteestä Tommi Kokkoniemi, Sanna Sandvik ja Liisa Pöykkö.

Sivustolta löytyy kaikkiaan viisi alakohtaista kokonaisuutta (ajoneuvon korjaus ja maalaus, hotelli- ja matkailu, ravintola, leipomo, sosiaali- ja terveysala) sekä laaja yleiskieli- ja kulttuuriosio. Aineistoa on kymmenellä kielellä: viro, suomi, unkari, italia, puola, espanja, ruotsi, ranska, saksa, turkki sekä tukikielenä englanti. Sosiaali- ja terveysalan aineisto on tehty seuraavilla kielillä: viro, suomi, italia, espanja ja ruotsi.

Tutustu ja käytä aineistoa os. www.rsgo.eu

Mobiililaitteella ja tietokoneella käytettävä verkkopohjainen, monialainen RSGAE-kieli- ja kulttuuriaineisto on suunnattu erityisesti ammattiin opiskeleville. He voivat hyödyntää materiaalia kotimaassa tapahtuvassa alakohtaisessa kieltenopiskelussa, kulttuureihin liittyvässä opiskelussa sekä ulkomaan vaihtoon valmentautumisessa. Vaihtoon lähteville tai tuleville opiskelijoille aineisto mahdollistaa kohdemaan kieleen ja kulttuuriin sekä ammattialaan tutustumisen valmentautumisvaiheessa sekä aineiston käyttämisen tukimateriaalina vaihtojakson aikana. Materiaalia voivat hyödyntää monin tavoin myös esim. ammatin – ja kieltenopettajat, työyhteisöissä työntekijät ja työnantajan edustajat sekä maahanmuuttajat. Monialainen aineisto sisältää tekstien lisäksi kuvia, harjoituksia, sanastoja, audioita sekä joitakin videoita. Tukikielenä on englanti, jolloin aineistoa voi käyttää myös alan englanninkielisen ammattisanaston opiskeluun.

Sosiaali- ja terveysalan lastenhoidon ja vanhustenhoidon erikieliset aineistot rakentuvat päiväkotien ja hoivakotien päivärytmin mukaisesti. Kummassakin kokonaisuudessa on lisäksi teemat Ensimmäinen työpäivä sekä Muut asiat. Sisällöllinen lähestymistapa on looginen ja tukee sekä työyhteisöön perehtymisvaihetta, siellä työskentelyä että kulttuuristen näkökulmien huomioimista.

Ulkomailta tuleva alan työssäoppija tai työntekijä voi käyttää aineistoa kieliopintojen tukena, sanakirjan tapaan päivittäisessä käytössä sekä muistinsa tukena, kun hän voi esimerkiksi tarkistaa, mitä aamuvuoron aikana tapahtuu tai mitä suomalaiseen palvelujärjestelmään sisältyy. Ulkomailta tulleen opiskelijan työpaikkaohjaaja tai työnantajan edustaja taas voi tutustua tulijan kotimaan työkulttuuriin ja työskentelytapoihin. Työntekijä voi hyödyntää verkkopohjaista aineistoa myös vieraskielisen asiakkaan hoito- tai palvelutilanteessa tai vaikkapa valmistautuessaan opintomatkalle, työelämäjaksolle tai vapaa-ajan matkalle ulkomaille.

Kirjoittanut Petteri Nissinen
Julkaistu    11.2.2016

 

Takaisin tiedotearkistoon>