Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 22.2.2021 - 7.4.2021

Yhteishaku alkaa

Yhteishaku on käynnissä 23.2.-7.4.2021. Tämän kevään 9.-luokkalaiset ovat velvollisia hakemaan koulutukseen. Lapin koulutuskeskus REDUsta löytyy monipuolinen kattaus eri vaihtoehtoja ympäri Lappia.

Lentokoneasentaja tutkii lentokonetta.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat tärkeiden päätösten äärellä, kun valtakunnallinen yhteishaku alkaa. He ovat myös ensimmäinen ikäluokka, joita koskee elokuun alussa voimaan tuleva oppivelvollisuuslaki. Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan varmistaa, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Aiemmista vuosista poiketen nyt avautuvat samanaikaisesti yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen, haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen sekä haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen. 

Yhteishaku kestää kuukauden, joten miettimisaikaa riittää. Yhteishaussa voivat hakea tänä keväänä peruskoulun tai lukion päättävät tai muut, jotka ovat vielä ilman ammatillista tutkintoa. Peruskoulusta ammatillisiin opintoihin siirtyvä nuori opiskelee yleensä ammatin henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 2,5-3 vuodessa. Lukion käyneet suorittavat ammatillisen perustutkinnon noin 1,5 vuodessa. 

Toisen asteen opiSKELU oppivelvollisuuden piiriin 

Oppivelvollisuusuudistuksessa oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuus voi päättyä myös ennen täysi-ikäisyyden saavuttamista, jos opiskelija saa jo tätä aiemmin suoritettua hyväksytysti ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Oppivelvollisuuden laajentuessa muuttuu toisen asteen tutkinto nuorille maksuttomaksi. Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Opetus ja ruokailu ovat olleet maksuttomia toisen asteen opiskelijoille tähänkin saakka, mutta jatkossa oppivelvolliset saavat maksutta käyttöönsä opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut, -aineet sekä oppimateriaalit ja -kirjat. Kaksois- tai kolmoistutkintoa suorittavilla opiskelijoilla maksuttomuus kattaa sekä ammatillisen tutkinnon, että ylioppilastutkinnon. 

Kiinteistönhoitaja

Väylät Auki ammatillisella koulutuksella

Lapin koulutuskeskus REDUssa on yhteishaussa tarjolla lukuisia eri perustutkintoja, joista voi osaamisalavalinnan mukaan valmistua kymmeniin eri ammattinimikkeisiin. Opiskelupaikkoja on Rovaniemellä, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä. Jokaisella paikkakunnalla on asuntolamahdollisuus kauempaa tuleville opiskelijoille. 

REDUssa kaikilla aloilla on mahdollista valita ammatillisten opintojen rinnalle lukio-opinnot. Omaa osaamistaan voi kehittää liittämällä ammatillisiin opintoihin myös muita polkuvaihtoehtoja. Huippuosaajan polku tähtää ammattitaitokilpailuihin omalla ammattialalla. Ammattikorkeakouluun suuntaaville nuorille on tarjolla tietyillä aloilla Väylä-opintoja, jotka tarkoittavat korkeakouluopintojen aloittamista jo ammatillisten opintojen aikana. Omat polkunsa on myös urheileville nuorille, yrittäjyyteen tähtääville opiskelijoille sekä kansainvälisen kokemuksen kartuttamisesta kiinnostuneille.  

Opiskelupaikan valinta on monelle nuorelle tähänastisen elämän suurin päätös, mutta loppuelämää se ei lukitse. Jokainen askel vie eteenpäin ja unelma-ammattiin voi päätyä montaa eri reittiä. Tämä on Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteinen viesti. 

 

Maarakennuskoneenkuljettaja huoltaa konetta.

 

Lisätietoa yhteishausta REDUssa

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    22.2.2021

 

Takaisin tiedotearkistoon>