Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 20.11.2019 - 20.12.2019

Yritys vaihtaa omistajaa harmillisen harvoin

Yrityskentässä kytee omistajanvaihdosongelma. Osaaminen ja hankittu omaisuus uhkaa kadota, kun toimivat yrittäjät eivät löydä jatkajaa yritykselleen. ReStartUp -hanke auttaa yrityksestä luopumista harkitsevia ja potentiaalisia jatkajia löytämään toisensa Lapin alueella.

Omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on noin 50 000 yritystä, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Pääsääntöisesti omistajanvaihdos liittyy yrittäjän ikään.

Osa yrityksistä jatkaakin sukupolvenvaihdoksen myötä, mutta myös yrityksen myyminen ulkopuoliselle koetaan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Myyminen vain on osoittautunut isoksi haasteeksi.

Suomessa perustetaan vajaat 35 000 yritystä vuodessa, mutta omistajanvaihdoksia tehdään vain 2000-3000. Omalla idealla aloittaminen on siis huomattavasti suositumpaa kuin toisen idealla jatkaminen, vaikka jälkimmäisessä tulos pääsääntöisesti on parempi.

Suomen yrittäjät julkaisi lokakuussa tutkimuksen korkeakouluopiskelijoiden kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan. Noin 30 prosenttia opiskelijoista piti yrittäjyyttä kiinnostavana vaihtoehtona. Määrä tarkoittaa 60 000 opiskelijaa, mikä on hyvin lähellä omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten määrää.

Asiantuntija Nelly Korteniemen mukaan vältettäisiin osaamisen ja työpaikkojen katoaminen, jos tilastot saataisiin edes jollain tavoin tosielämässä yhdistettyä.

- Samalla moni uusi yrittäjä välttäisi hankaluudet, joita yrityksen aloittaminen uudella idealla ja ilman asiakkaita voi aiheuttaa. Yrityskauppoja tekevät nyt kuitenkin hieman varttuneemmat henkilöt, joilla on johtamiskokemusta ja pitkälti jo yrittäjäkokemustakin. Nuorten aktivoiminen ostajaksi vaatiikin hieman työtä.

Nelly Korteniemi neuvoo yrityksen myyntiä suunnittelevien miettimään, miten yrityksen ostajakuntaa voisi laajentaa konkareista korkeakouluopiskelijoihin.

- Olisiko se yritys, jonka toimintamallissa on piirteitä, jotka nuori tunnistaa? Diginatiivit etsivät tietoa netistä ja siellä yrityksen pitäisi toimia jollain tapaa tuoreesti eli vanhat nettisivut eivät enää riitä. Toimintamallin digitalisaatio voisikin olla osa myyntikuntoon laittoa. Kun tuote on kunnossa, voidaan siirtyä nuorten yrittäjyyden todellisiin esteisiin eli monimutkaisiin neuvotteluihin, rahoituskuvioihin ja tiedon puutteeseen.

Ostajan ja myyjän kohtaaminen ja yrityskauppojen toteutuminen on siis osoittautunut kovin haastavaksi. Jos sukupolvikuilu saataisiinkin ylitettyä, hankaluutta lisäävät epärealistiseksi koetut hintapyynnöt sekä hiljainen myynti, mikä Korteniemen mukaan tarkoittaa, ettei yritys ole oikeasti myynnissä ollenkaan.

Näitä kolmea ongelmaa ratkovat omalta osaltaan asiantuntijaorganisaatiot sekä kaupan tekijät. Yhtenä ratkaisuna ovat hankkeet, jotka pyrkivät lisäämään tietoa ja kohtaamismahdollisuuksia erilaisilla tapahtumilla.

Lapissa tätä työtä tekee hanke ReStartUp -Uusi startti yritykselle. Hanke järjestää aktiivisesti koulutuksia myyjille ja ostajille sekä kohtaamistilaisuuksia. Viimeisimpänä näistä Lapin yritystreffit lokakuussa.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niistä löytyy ajankohtaista tietoa hankkeen Facebook-sivulta. Koulutusten materiaaleihin voi tutustua hankkeen Youtube-kanavalla.

ReStartUp.jpg
Yritystreffeillä lokakuussa ostajat ja myyjät kohtasivat Anneli Komin ohjauksella. Mukana tapahtumassa oli myös yhteistyökumppaneiden etsijöitä.

ReStartUp Lappi

ReStartUp-hanke auttaa yrityksestä luopumista harkitsevia ja potentiaalisia jatkajia löytämään toisensa Lapin alueella.

• UUTTA TIETOA JA OSAAMISTA omistajanvaihdokseen liittyen
• MATCHMAKING -TILAISUUKSIA toisten yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kanssa
• TYÖPAJOJA sekä yrittäjille, potentiaalisille jatkajille että omistajanvaihdosprosessista kiinnostuneille opiskelijoille
• YHTEYS ORGANISAATIOIHIN, jotka toimivat omistajanvaihdoksen parissa

Hanketoimijat: Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin Yliopisto, Koulutuskeskus REDU

@restartuplappi #restartuplappi

Euroopan Unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma. Lapin liitto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020: 254 352 euroa. Kokonaisrahoitus 363360 euroa.

 

Tiedustelut:

Nelly Korteniemi, asiantuntija, ReStartUp - Uusi startti yritykselle, Lapin ammattikorkeakoulu, nelly.korteniemiLapin AMK sähköposti, 044 478 0229
Ilkka Haavikko, projektipäällikkö, ReStartUp – Uusi startti yritykselle, Lapin yliopisto | Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, ilkka.haavikkosähköposti-ulapland.jpg, 040 484 4054

Kirjoittanut Nelly Korteniemi
Julkaistu    20.11.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>