Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Kohdennettua koulutusta matkailualalle

Kohdennettua koulutusta matkailualalle -hanke auttaa Korona-kriisin myötä murrokseen joutuneita matkailualan yrityksiä. Hankkeessa parannetaan koulutukseen hakeutumisen ohjausta ja neuvontaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan nopeita joustavia koulutusratkaisuja yritysten osaamistarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös digitaalista palvelua matkailualan osaajien ja työpaikkojen nopeaan kohtaamiseen.

Hankkeen tavoitteena on lieventää koronaepidemian vaikutuksia matkailualalla ja sen lähialoilla suunnittelemalla ja toteuttamalla työelämän tarpeisiin vastaavia räätälöityjä koulutuksia. Samalla lisätään alan yritysten ja ammatillisen oppilaitoksen välistä yhteistyötä, jotta koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan myös jatkossa huomioon paremmin työelämän tarpeet. Tavoitteena on lisätä koulutuksen arvostusta alan työnantajien ja työntekijöiden keskuudessa suunnittelemalla ja toteuttamalla työelämän osaamistarpeisiin vastaavia joustavampia koulutuskokonaisuuksia.

Hankkeen avulla parannetaan työttömäksi tai lomautetuiksi jääneiden matkailualan työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa ja tätä kautta heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Hankkeessa tarjotaan neuvontaa ja ohjausta asiakkaille. Tavoitteena on madaltaa työssä olevien, työttömien, lomautettujen ja alan vaihtoa suunnittelevien kynnystä hakeutua koulutukseen. Toimenpiteillä vastataan osaltaan matkailualan veto- ja pitovoimahaasteeseen lisäämällä alalla työskentelevien ammatillista osaamista. Hankkeessa kehitettävällä digitaalisella palvelulla joustavoitetaan harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen koordinointia sekä kausityön työvoiman saatavuutta sekä edistetään opiskelijoiden, vastavalmistuneiden ja työttömien entistä nopeampia ja sujuvampia siirtymiä työelämään.

Kohdennettua koulutusta matkailualalle - hankkeen toteuttajana on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2020-31.5.2021

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 117 651€ 

Rahoitus:  Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoa: Pia Peltoperä

REDU-logo-vaaka-plain-www.png     EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png     Vipuvoimaa EU:lta     ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png