Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

LAO3D – kehittämis- ja investointihankkeet

Hanke on päättynyt 31.07.2018

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on määritellyt 3D-toiminnan Lapin koulutuskeskus REDUn sekä Lapin alueen yrityselämän välillä osaksi kuntayhtymän strategiaa.

LAO3D -hankkeessa kartoitetaan alojen viimeisimpiä tekniikoita ja hyviä käytänteitä. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka palvelee niin opetusta, yritysyhteistyötä kuin myös oppilaitosyhteistyötäkin.

LAO3D laitehankinnat -investointihankkeen aikana kartoitetaan alojen viimeisimpiä laiteympäristöjä. Hankkeessa rakennetaan Lapin koulutuskeskus REDUlle eri aloja ja yritysyhteistyötä palveleva 3D-oppimisympäristö uusine tekniikoineen ja toimijoineen yhteistyössä LAO3D -kehittämishankkeen kanssa. Lue lisää>>