Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Toiminta ja laitteisto

Toiminta

 

Lao3D-hanke tarjoaa Lapin alueen yrityksille mahdollisuuden tulla vertailemaan ja kokeilemaan erilaisia 3D-tekniikoita. Tavoitteena on laajentaa yritysten tuotekehitys-ja markkinointimenetelmiä, antaen matalan kynnyksen väylä löytää sopivimmat 3D-välineet yrityksen toiminnan tehostamiseksi. Hankkeen henkilökunta toimii myös tiedonjakajana ja kontaktipintana yritysten ja Lapin ammattiopiston opiskelijoiden ja opettajien välillä. Yritysten tekniikkakokeilut toteutetaan aina mahdollisuuksien mukaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

 

3D-tulostaminen on virtuaalisen mallin tuotteistamista fyysiseksi esineeksi 3D-tulostimen avulla. 3D-tekniikan avulla yritys voi pienentää tuotekehityskustannuksiaan tulostamalla suunnitelmistaan fyysisiä malleja aiempaa aikaisemmassa vaiheessa suunnitteluprosessia. Tuloste on myös suuri apu tuotteiden käytettävyystestauksessa sekä uusien tuotteiden markkinoinnissa esim. messuilla. 3D-tulostuksesta kiinnostuneet Lapin alueen yritykset voivat tulla Lapin ammattiopistolle kokeilemaan 3D-tulosta. Tulosteen saa pelkällä materiaalimaksulla, jos tuotteesta on olemassa valmis tulostuskelpoinen 3D-tiedosto (esim. STL).

 

3D-suunnittelu (tai 3D-mallinnus) on tietokoneavusteista kolmiulotteista suunnittelua. 3D-suunnittelu painottuu mittatarkkaan ja tekniseen tuotesuunnitteluun. 3D-mallinnuksia voidaan käyttää 3D-tulostuksen lisäksi myös esim. NC-koneiden ohjaamiseen. Ensisijaisina suunnitteluohjelmistoina Lapin ammattiopistolla on käytössä SolidWorks, 3D Rhinoceros, sekä 3D-tulostus ja skannauslaitteistoihin kuuluvat ohjelmistot. Jos yritys tahtoo kokeilla esim. 3D-tulostusta Lapin ammattiopistolla, mutta heillä ei ole olemassa valmista tiedostoa tulostettavaksi, voimme toteuttaa 3D-mallintamisen opiskelijaharjoitteluna. 

 

3D-grafiikka eli kolmiulotteinen grafiikka on tietokonegrafiikkaa, joka on mallinnettu kolmen tilaulottuvuuden suhteen. 3D-grafiikka sisältää 3D-mallinnusta, mutta siinä painottuu mittatarkkuuden sijaan visualisointi. Kolmiulotteisen grafiikan automaattista piirtoa 2D-pinnalle sanotaan 3D-renderöinniksi. 3D-renderöinnin avulla mallinnuksiin visualisoidaan valot,varjot ja materiaalit. 3D-animoinnissa 3D-grafiikasta tehdään liikkuvaa kuvaa esim. erikoisefekteihin tai sovelluksiin.

3D-grafiikan taitoja tarvitaan mm. pelillisyydessä, tuotevisualisoinneissa ja markkinoinnissa. Ensisijaisina 3D-grafiikan ohjelmistoina Lapin ammattiopistolla on käytössä Autodesk 3ds Max, ZBrush sekä 3D-tulostus ja skannauslaitteistoihin kuuluvat ohjelmistot. 

 

3D-skannauksessa 3D-skannerilla analysioidaan reaalimaailman muotoja ja värejä tuottaen dataa, josta voidaan muodostaa kolmiulotteinen malli 3D-suunnitteluohjelmistossa. 3D-materiaalia voidaan jatkotyöstää esim. 3D-tulosteeksi tai virtuaaliympäristöiksi ja -objekteiksi. 3D-skannerilla voidaan kuvata esim. ihmisiä, esineitä, rakennuksia ja maaston muotoja. 3D-skannereita käytetään viihdeteollisuuden lisäksi mm. teollisessa suunnittelussa, prototyypin luonnissa ja proteesien tuotannossa.

 

Laitteisto

LAO3D Laitehankinnat- hankkeen aikana rakennetaan 3D-toimintaympäristöä Lapin ammattiopistolle ja kartutetaan 3D-laitekantaa. Osa käytettävissä olevista laitteista on aikaisempien hankkeiden investoinneista. 

3D-tulostus

3D-skannaus

RPAS-lentotoiminta

Virtuaalilasit