Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hanke


  Toteutusaika 1.3.2019 - 30.6.2021

  Hankkeessa ovat mukana päätoteuttajana Lapin koulutuskeskus REDU sekä osatoteuttajina Kolarin kunta ja Ranuan kunta.

  Hankkeen tausta ja tavoitteet

  Hanke nousee Kolarin ja Ranuan kuntien tarpeista löytää osaavaa työvoimaa. Matkailun kasvun myötä myös monet muut alat tarvitsevat tekijöitä. Hankkeessa kehitetään alueiden työmarkkinoita yritysten tarpeista lähtien ja työnhakijoille yksilöllisiä polkuja räätälöiden.  Uudenlaisia keinoja työvoimapulan ratkaisemiseksi haetaan osaamistarpeiden tunnistamisen ja osaamisen kehittämisen sekä alueiden yritysten yhteistyön tiivistämisen kautta.

  Hankkeen päätavoite on vahvistaa kuntien työttömien, työnhakijoiden, alan vaihtajien ja lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden työllistymistä alueille uudenlaisen osaamisen hankkimisen kautta. Opiskelun siirtyessä vahvemmin työelämään tuetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä paikkakunnille.
   

  Hankkeen tavoitteet tarkemmin:

  1.  Tuntea Kolarin ja Ranuan potentiaalisten työllistäjien työvoima- ja osaamistarpeet sekä työympäristöt.
    
  2.  Tukea potentiaalisten työllistäjien ja työttömien kohtaamista sekä kehittää räätälöityjä joustavia ja työelämälähtöisiä koulutus- ja työllistymispolkuja, jotka vahvistavat ammatillista moniosaajuutta ja työllistymistä.
    
  3.  Tiivistää kasvualojen toimijoiden yhteistyötä henkilöstön yhteiskäytössä moniosaajuuden kautta ja auttaa näin työllistymään ympärivuotisesti.


  Logot

  Lisätietoja:

  Lapin koulutuskeskus REDU
  Anne Yläoja
  projektisuunnittelija
  puh. 040 642 8082
  anne.ylaoja(at)redu.fi 
   
  Taina Tommer
  projektikoordinaattori
  puh. 040 184 8207
  taina.tommer(at)redu.fi
   

  Kolarin kunta
  Robert Hawkins
  työllisyyskoordinaattori
  puh. 040 489 5551
  robert.hawkins(at)kolari.fi

  Ranuan kunta
  Jussi Tuovinen
  osaamiskoordinaattori
  puh. 040 664 3113
  jussi.tuovinen(at)ranua.fi