Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA - Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti -hanke

Osma - competence for immigrants with focus on working life

Hanke on päättynyt, hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2016 -  31.07.2019. Hankkeessa tuotettuun materiaaliin voit tutustua Toimintamalli-osiossa.

Lappi on muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Lapin maahanmuuttostrategian mukaan vuonna 2030 Lapissa voi asua jopa 12 000 maahanmuuttajataustaista kansalaista. Maahanmuuttajille järjestettävän kotouttamiskoulutuksen kehittämistyössä on noussut vahvasti esille tarve yksilöllisten koulutuspolkujen räätälöintiin ja mahdollisuuteen yhdistää kotouttamiskoulutus, ammatillinen koulutus sekä kieli- ja kulttuurivalmennus.

Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA) -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukeva toimintamalli, jolla nopeutetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja vahvistetaan työelämään kiinnittymistä työtaitojen, työelämätaitojen sekä suomenkielen ja kulttuurin oppimisen samanaikaismallilla.

Hankkeen toteuttajina ovat Eduro -säätiö Rovaniemellä, Saura -säätiö Kemijärvellä ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU yhteistyössä Lapin TE-toimiston ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista, koulutusta ja hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Jatkoaika mahdollistaa hankkeessa kehitettyjen palvelujen ja toimintamallien juurruttamisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen.

Hankkeen budjetti on 1 466 238 €. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Eduro- ja Saura  -säätiöt, Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois - Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  

ely-keskus.png


 

kartta.gif

EDURO - Kairatie 75, 96190 Rovaniemi LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU, Porokatu 35, 96400 Rovaniemi SAURA - Seminaarikatu 10, 98120 Kemijärvi


 

 

Lisätietoja:

Hellevi Tervo, projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
Porokatu 35
96400 Rovaniemi
040 550 7238
hellevi.tervo(at)redu.fi
redu.fi/osma

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png   redu-vaaka_150.png