Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Palvelumme

Polut pohjoisen kasvuun –hanke tarjoaa kehittämis- ja koulutuspalveluita lappilaisille matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksille. Tarjonta perustuu yrityksille tehtäviin osaamistarvekartoituksiin ja koulutusesityksiin. Pajojen, valmennusten ja kattavampien yhteishankintakoulutusten avulla yritys voi hakea alkusysäystä tai lisäpotkua kehittämispolulleen. Kehittämis- ja koulutuspalveluiden tarkoitus on eritysesti parantaa yrittäjien ja yritysten henkilöstön ammatillista osaamista sekä kykyä olla mukana kehittämisessä.  Hyvin johdettu osaava organisaatio menestyy työhyvinvoinnin ja tuottavuuden noustessa.

 

After work -pajat 

After work tarjoaa yrityksille tiiviitä tietoiskuja ja teematuokioita matkailukeskuksissa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden ilmiöistä, menetelmistä ja mahdollisuuksista osana matkailu- ja palveluyrityksen kehittämistä. Teemoina muun muassa: rekrytointi, henkilöstötuottavuus, hinnoittelu ja digitalisuus. After work tilaisuudet ovat yrityksille maksuttomia.

 

Valmennukset

Valmennusten avulla matkailu- ja palveluyritykset voivat päivittää juuri oikeiden henkilöiden juuri oikeaa osaamista. Kestoltaan valmennukset ovat 1-2 päivää. Aiheina ovat muun muassa liiketoimintavalmennus, työhyvinvointivalmennus ja osaamisen kehittäminen. Valmennusten omavastuuosuus yritykselle on 160€/päivä (de minimis -tukea). Samasta yrityksestä voi osallistua useampi henkilö.

De minimis tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yritystä kohden nykyisen ja kahden seuraavan verovuoden ajanjaksolla. Lue lisää >>

 

Yhteishankintakoulutukset

TäsmäKoulutus -yhteishankintakoulutukset tarjoavat yritykselle räätälöityä ammatillista täydennys- ja lisäkoulutusta. Koulutuksen avulla yritys voi vahvistaa henkilöstönsä osaamista parantaakseen kilpailukykyä erityisesti osaamisen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kautta. Aiheina voivat olla esimerkiksi lähiesimiestaidot, sähköinen liiketoiminta, työyhteisötaidot tai kulttuurituntemus. Vähintään 10 päiväinen koulutus voi koostua lähi- ja etäopetuksesta sekä työssäoppimisesta.

Yhteishankintakouluksella tarkoitetaan Ely-keskuksen ja yrityksen yhdessä hankkimaa yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Tavoitteena on kehittää yritysten olemassa olevan henkilöstön ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten. Yrityksen maksuosuus koulutuksesta liikevaihtoon suhteutettuna on 30-50% (ilman alv:a) ja Ely-keskuksen 50-70% koulutuksen hinnasta. Yrityksen tekemän koulutusesityksen pohjalta Ely-keskus kilpailuttaa kouluttajan. Lue lisää>>

TEM607_fi_tyonantajan_koulutusesitys_18122014 (1).doc

TäsmäKoulutus_esite.pdf 

 

 

Esimerkkilaskelma: Esimiesosaamisen kehittäminen. Pienyrityksen liikevaihto 1milj€, 1-4 osallistujaa, sis. 10 koulutuspäivää: 700€*10pv=7000€ > yrityksen maksuosuus 30% =2100€


Tapahtumat / Ajankohtaista -sivulta löydät tulossa olevia koulutuksia

Kehittämisaskeleet -konsepti

Hankkeen palveluissa käytettävän Kehittämisaskeleet -konseptin avulla yrityksen kehittämisestä tulee kokonaisvaltaista, eikä esimerkiksi työhyvinvoinnin panostukset jää irrallisiksi toimenpiteiksi. Kaiken kehittäminen yhtäaikaisesti on raskasta, joten mallin mukainen tunnista-toimi-arvioi -toiminta etenee luoden jatkuvan itseohjautuva kehittämisen mallin:

- Tunnista mitä osaamista on kehitettävä: osaamiskartoituksen avulla tunnistat osaamisvajeita ja -tarpeita

- Toimi ja hanki osaamista: kouluta nykyistä henkilöstöä tai rekrytoi puuttuvaa osaamista suunnitelmallisesti osaamiskartoituksen pohjalta

- Arvioi tehdyt toimenpiteet: oliko koulutus riittävä ja mitä uusi osaaminen toi yritykselle. Jatka eteenpäin kehittämispolulla.

4 teemaa kytkeytyvät kehittämistyössä yhteen. Kun henkilöstön osaamista kehitetään, tarvitaan myös johtamistaitoja hyödyntämään tätä potentiaalia. Samoin uusi osaaminen on hyödynnettävissä uudenlaisena liiketoimintamahdollisuutena.

 

TÄSTÄ voit ladata yrityksellesi oman sähköisen kehittämistyökalun. Hox! Voidaksesi täyttää lokeroita, tallenna tiedosto.

kehittämisaskeleet-malli kuva.PNG

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

LogoEly-fi_FI-w.png

 

 

redu-vaaka300.png